Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


FAQ (často kladené dotazy)

 

 • Mohu poplatek za přijímací řízení uhradit bankovním převodem?
 • Ano, není nutné používat složenku. Jako doklad pak slouží vytištěné potvrzení o provedené platbě. Poplatek lze v případě osobní návštěvy uhradit v hotovosti na pokladně školy.

 • Jaké jsou údaje pro platby?
 • Číslo účtu pro veškeré platby je 1943622379/0800. Variabilním symbolem je identifikační číslo, pokud není přiděleno, rodné číslo. Údaje pro platbu ze zahraničí jsou následující: SWIFT: GIBACZPX; IBAN: CZ5508000000001943622379.

 • Kdy a kde probíhá výuka?
 • U prezenční formy studia probíhá výuka během všedních dnů, cca 3-4 v týdnu, u kombinované formy studia probíhá výuka o víkendech, 3-5x za semestr. Výuka probíhá v komplexu budov v Praze 3 – mapa viz http://www.ujak.cz/kontakty/sidlo-univerzity/.

 • Je možné si rozvrh upravit podle vlastní potřeby?
 • Nelze. Rozvrh je pevně stanoven podle studijní skupiny, do níž je student zařazen.

 • Poskytuje škola ubytování?
 • Univerzita nedisponuje vlastními ubytovacími kapacitami.

 • Je možné školné rozložit do splátek?
 • Školné se standardně hradí v celku vždy před začátkem semestru, ve výjimečných případech je ale možné požádat si ze zvlášť závažných důvodů o rozdělení platby do více splátek. Tato možnost je však nenároková.

 • Mohu poplatky a školné hradit na pokladně?
 • Ano, všechny platby je možné složit v hotovosti na pokladně. Pokladna bohužel nepřijímá platební karty.

 • Kde najdu studijní plány?
 • Obecné informace o náplni studijních oborů najdete na http://www.ujak.cz/studium/pro-zajemce-o-studium/, studijní plány je možné zaslat na vyžádání e-mailem. Kontakty na pracovníky studijního oddělení najdete pod posledním bodem „Kam se mohu obrátit“.

 • Kde seženu studijní literaturu?
 • Většinu ke studiu potřebných publikací škola vydává v rámci vlastního vydavatelství. Publikace jsou ve škole dostupné v prodejně nebo k zapůjčení v knihovně. Další studijní literaturu je možné zakoupit v běžné síti knihkupectví.

 • Je možné uznání předmětů z jiné VŠ?
 • Zápočty a zkoušky, absolvované na jiné vysoké škole, mohou být po posouzení shody uznány na základě opatření rektora č. 9/2013 (dostupné na http://www.ujak.cz/univerzita/zakladni-dokumenty/opatreni-rektora/). Pro konkrétní informace se můžete obrátit na studijní oddělení.

 • Jsou studijní pobyty v zahraničí nabízeny pro prezenční i kombinované studium? Jsou omezeny věkem?
 • Možnost pobytu není omezena věkem studenta ani formou jeho studia. Informace najdete na http://www.ujak.cz/zahranicni-styky/.

 • Kde najdu důležité termíny?
 • Harmonogram akademického roku naleznete na http://www.ujak.cz/studium/pro-studenty/. Studentům se důležité informace zveřejňují na nástěnce v informačním systému.

 • Vydává škola karty ISIC?
 • UJAK vydává pouze běžný studentský průkaz, ISIC kartu si studenti mohou zajistit individuálně.

 • Jak mohu nahlásit změnu jména/adresy?
 • Změna jména se provádí na studijním oddělení, je k ní potřeba předložit doklad o změně jména (např. oddací list). Změna trvalé adresy se nahlašuje na studijním oddělení, kontaktní adresu, telefonní číslo nebo e-mail lze změnit samostatně přes informační systém.

 • Kam se mohu obrátit, když potřebuji poradit?
 • Záležitosti, týkající se průběhu studia a jeho administrace řeší studijní oddělení, platby oddělení plateb. Na studijní oddělení se také můžete obrátit pro pomoc s informačním systémem. Dotazy ohledně vyučujících, konzultačních hodin, termínů zkoušek apod. vyřizuje sekretariát kateder. Kontakty na jednotlivé pracovníky najdete na http://www.ujak.cz/kontakty/.

 


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter