Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Vzdělávání dospělých

Studium oboru Vzdělávání dospělých vybaví absolventy širokým spektrem znalostí pro působení v andragogické praxi. Připravuje odborníky se znalostí pedagogiky, psychologie, sociologie, filozofie a andragogiky, kteří budou schopni analyzovat potřeby nejrůznějších institucí v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Osvojí si schopnost spoluvytvářet strategie a koncepce tohoto rozvoje, připravovat a realizovat vzdělávací projekty nebo řídit personální a vzdělávací útvary. Státní závěrečná zkouška zahrnuje ústní část z oboru pedagogika, psychologie, vzdělávání dospělých a obhajobu bakalářské práce. Absolvent získá titul bakalář (Bc.).

 

Uplatnění absolventů

  • vzdělávací zařízení pro dospělé a seniory
  • vzdělávací a personální útvary institucí a firem
  • státní správa (krajské úřady, ministerstva)
  • poradenství v oblasti pracovního a sociálního klimatu na pracovišti
  • kulturní centra, nadace a další organizace realizující práci s lidmi
  • specialisté na úřadech práce, v ústavech sociální péče, ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory aj.

 

Typ studia Dosažený titul Forma studia Standardní doba studia Kód programu
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 7501R022


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter