Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Manažerská studia – řízení lidských zdrojů

Obor manažerská studia se specializuje na management a jeho aplikace. Těžištěm studia jsou znalosti, vědomosti a dovednosti z oblasti managementu, psychologie a souvisejících  oborů tak, aby bylo dosaženo jejich vzájemného propojení při práci s lidmi. Profilové studijní předměty: management, personální management, psychologie osobnosti, sociální psychologie, psychologie lidské komunikace, psychologie práce, psychologie řízení, metody řízení lidských zdrojů, personalistika atd. Formou volitelných studijních bloků si student může prohloubit znalosti v dalších oblastech (rozhodování, koučování atd.).

 

Uplatnění absolventů

  • personální útvary výrobních i nevýrobních institucí při rozvoji a řízení zaměstnanců
  • poradenství v oblasti pracovního a sociálního klimatu na pracovišti, výběrových řízení, vzdělávání, bezpečnosti práce aj.
  • specialisté na úřadech práce, ústavech sociální péče, v lékařských zařízeních

 

Typ studia Dosažený titul Forma studia Standardní doba studia Kód programu
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 6208R180


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter