Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Audiovizuální komunikace a tvorba

Základním cílem studijního oboru je připravit absolventa na všestranné využití jeho tvůrčího a kreativního potenciálu v umělecké a mediální oblasti. Studium je orientováno na vyvážené získávání poznatků z teorie dramatických umění, historie divadla a filmu a jejich aplikaci v praxi, využití ve vlastní tvůrčí činnosti a její veřejné prezentaci. Absolvent oboru se může uplatnit jako scénárista a dramaturg v televizi, filmu, divadle, kulturních zařízeních institucích, může své autorské dovednosti využít i jako moderátor či prezentátor. Studium  je zakončeno státní závěrečnou zkouškou zahrnující obhajobu bakalářské práce.Absolvent získá titul bakalář (Bc.).

Uplatnění absolventů

  • dramatičtí autoři, scénáristé, kreativci
  • dramaturgové, lektoři dramaturgie a pracovníci programových oddělení kulturních institucí a zařízení
  • pracovníci dramaturgických a programových oddělení v mediálních institucích
  • odborní pracovníci kulturních agentur, grantových agentur, kulturních a vzdělávacích institucí a organizací
  • odborní pracovníci odboru kultury, nadací a fondu zabývajících se kulturní a kulturně-výchovnou činností
  • dramaturgičtí a programoví lektoři festivalů, přehlídek a prezentací
  • kreativní pracovníci reklamních a marketinkových agentur a společností

 

Typ studia Dosažený titul Forma studia Standardní doba studia Kód programu
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 8203R081

Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter