Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Audiovizuální komunikace a tvorba

Základním cílem studijního oboru je připravit absolventa na všestranné využití jeho tvůrčího a kreativního potenciálu v umělecké a mediální oblasti. Studium je orientováno na vyvážené získávání poznatků z teorie dramatických umění, historie divadla a filmu a jejich aplikaci v praxi, využití ve vlastní tvůrčí činnosti a její veřejné prezentaci. Absolvent oboru se může uplatnit jako scénárista a dramaturg v televizi, filmu, divadle, kulturních zařízeních institucích, může své autorské dovednosti využít i jako moderátor či prezentátor. Profil absolventa:  odborník, připravený v teoretické i praktické oblasti na práci v oblasti tvorby, využívání, formování, realizace a koordinace specifických činností na poli mediálních a kulturních aktivit, v oblasti uměleckých institucí a zařízení, audiovizuálních produkcí; specialista připravený na samostatnou i týmovou kreativní a autorskou práci jako autor, scénárista, dramaturg kulturních institucí a produkcí, kreativní či programový pracovník mediálních společností, a též samostatný moderátor a veřejný prezentátor různých projektů a prezentací. Profilové studijní předměty: Historie a teorie divadla, filmu, televize a nových umění, dramaturgie a dramatická tvorba, tvůrčí psaní, mediální komunikace, scénická tvorba, moderování a hlasová výchova. Absolvent získá titul bakalář (Bc.).

Uplatnění absolventů

  • dramatičtí autoři, scénáristé, kreativci
  • dramaturgové, lektoři dramaturgie a pracovníci programových oddělení kulturních institucí a zařízení
  • pracovníci dramaturgických a programových oddělení v mediálních institucích
  • odborní pracovníci kulturních agentur, grantových agentur, kulturních a vzdělávacích institucí a organizací
  • odborní pracovníci odboru kultury, nadací a fondu zabývajících se kulturní a kulturně-výchovnou činností
  • dramaturgičtí a programoví lektoři festivalů, přehlídek a prezentací
  • kreativní pracovníci reklamních a marketinkových agentur a společností.

 

TYP STUDIA

DOSAŽENÝ TITUL

FORMA STUDIA

STANDARDNÍ DOBA STUDIA

KÓD PROGRAMu

bakalářské

Bc.

prezenční, kombinované

3 roky

8203R081


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter