Praktické stáže studentů

V rámci programu Erasmus+: Erasmus se mohou řádně zapsaní studenti všech bakalářských (po ukončení prvního ročníku studia), magisterských a doktorandských programů ve všech formách studia (prezenční, distanční i kombinované) přihlásit na praktickou stáž v organizaci/podniku vlastního výběru.

Ve své podstatě se jedná o ekvivalent studentské praxe, tedy práci v organizaci či firmě, která podniká v oboru vašeho studia, takže budete moci získat praktické zkušenosti, nové dovednosti a kompetence, a to v těchto zemích: 27 členských států EU (Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko); Země EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko); Kandidátské země (Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie).

  • Praktické stáže přispívají k rozvoji komunity vysoce kvalifikovaných mladých lidí s otevřenou myslí a mezinárodními zkušenostmi, kteří se stanou odbornými pracovníky budoucnosti.
  • Praktické stáže pomáhají studentům, aby se dokázali přizpůsobit požadavkům trhu práce celé EU.

Na praktickou stáž mohou vyjet řádně zapsaní studenti UJAK:

  • Ve všech ročnících studia na bakalářském, magisterském i doktorském stupni.
  • Jakékoliv formy studia, tedy prezenční, kombinované i distanční.
  • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

 Přihlášení do výběrového řízení

 Postup pro podávání přihlášek na přijímací instituce

 Po návratu z praktické stáže


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROGRAMU ERASMUS+: ERASMUS NA AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Přihlášky na praktickou/absolventskou stáž můžete zasílat do konce semestru 2019/2020.

První kolo výběrového řízení

  • Motivační dopis                        Termín: celý letní semestr
  • Jazyková písemná zkouška       Termín: bude upřesněno po zaslání přihlášky

Druhé kolo výběrového řízení

  • Ústní pohovor                          Termín: bude upřesněno po zaslání přihlášky