Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Letní  jazykový kurz češtiny pro cizince

Cena kurzu: 27 000 Kč

Rozsah kurzu: 240 hodin / 4 hodiny denně

Zahájení a ukončení kurzu: 4.6.2018 - 31.8.2018

Odevzdání přihlášek: do 14.5.2018

Zápis: 19.3.2017 do 14.5.2017  e-mailem: blahnikova.helena@ujak.cz

 

Přihláška do kurzu ZDE

Počet studentů:  minimálně 12 studentů ve skupině / maximálně 16 studentů ve skupině.

 

 

Náplň kurzu:

Cílem tohoto intenzivního kurzu je umožnit studentům osvojení základů českého jazyka.

Důraz je kladen především na postupné osvojení jednotlivých jazykových dovedností (čtení a poslech s porozuměním, psaní a mluvení) a na rozvoj komunikativních schopností, především na dorozumění se v každodenních komunikačních situacích a zároveň na rozšíření slovní zásoby k tématům běžného dne.

 

Zakončení kurzu:

Na závěr skládají absolventi kurzu zkoušku z českého jazyka a v případě úspěšného  absolvování získají Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělání.

 

Po úspěšném absolvování Letního kurzu češtiny pro cizince studenti dosáhnou jazykové úrovně A1/A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

 

 

 

Bližší informace na Katedře cizích jazyků nebo na stránkách www.ujak.cz.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter