Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Celoživotní vzdělávání na UJAK

MBA

Program je určen pro vedoucí pracovníky a manažery s odbornou praxí, kteří chtějí dále budovat svou vrcholovou kariéru v řídících strukturách na rozmanité úrovni, především v rámci zemí EU.


Kvalifikační vzdělávání

Kvalifikační studijní programy jsou zaměřeny především na profesní rozvoj učitelů a dalších pedagogických pracovníků působících v praxi. Pedagogičtí pracovníci si v těchto studijních programech mohou svoji odbornou kvalifikaci zvýšit.


Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikace umožňuje fyzickým osobám získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání.


TELC

Zájemcům nabízíme možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky telc, a tím získání prestižního certifikátu z jazyka anglického, německého nebo francouzského.


Tříměsíční přípravné jazykové kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám telc pro veřejnost

Tříměsíční přípravné jazykové kurzy jsou zaměřeny na získání mezinárodní jazykové zkoušky telc v rozsahu jazykových úrovní A1 – C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Účastníci kurzu mají možnost složit mezinárodní jazykový certifikát telc. z anglického, německého a francouzského jazyka.


Přípravný jazykový kurz češtiny pro cizince

Cílem je příprava zahraničních studentů k univerzitnímu studiu v češtině. Kurz je určen pro úplné začátečníky. Důraz je kladen především na osvojení jednotlivých jazykových dovedností (čtení a poslech s porozuměním, psaní a mluvení) a na rozvoj komunikativních schopností.


Doprovodný kurz češtiny pro zahraniční studenty

Kurz je určen zahraničním studentům 1. ročníku UJAK i studentům dalších vysokých škol, kteří se potřebují zdokonalit v českém jazyce. Důraz je kladen na upevnění jednotlivých jazykových dovedností a postupné rozšiřování slovní zásoby. Součástí kurzu je práce s odbornými texty. Zaměřuje se též na upevnění písemného projevu vhodným stylem a vytvoření logické struktury textu.


Letní kurz češtiny pro cizince

Kurz je určen pro zájemce o češtinu jako cizí jazyk a pro zájemce o následné univerzitní studium. Důraz je kladen především na osvojení jednotlivých jazykových dovedností (čtení a poslech s porozuměním, psaní a mluvení) a na rozvoj komunikativních schopností, na rozšiřování slovní zásoby a gramatických struktur.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter