Tří měsíční přípravné jazykové kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám telc pro veřejnost

Přípravné jazykové kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám telc pro veřejnost

Přípravné jazykové kurzy jsou zaměřeny na získání mezinárodní jazykové zkoušky telc
v rozsahu jazykových úrovní
A1 – B2/C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Účastníci kurzu mají možnost složit mezinárodní jazykový certifikát telc.

Cílová skupina: široká veřejnost

Jazyky: anglický, německý, francouzský

Forma studia: online/prezenční*

Profil absolventa: jazyková vybavenost na úrovni A1 – B2/C1, podle vybraného typu kurzu a složené zkoušky telc.

Délka trvání kurzu: 22 učebních hodin/1 hodina = 45 min, 2 hodiny týdně
Kurzy pořádáme ve všední den, viz rozpis jednotlivých kurzů ZDE. (Poznámka: jednotlivé kurzy se konají pouze při dostatečném počtu zájemců.)

Termín konání: říjen – prosinec (tříměsíční kurz)*

Zahájení: v týdnu od 4. 10. 2021* (viz rozpis jednotlivých kurzů)

Ukončení: do 17. 12. 2021* (viz rozpis jednotlivých kurzů)

Místo konání: online/Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Roháčova 63, Praha 3

Způsob ukončení kurzu:

Každý účastník obdrží Potvrzení o absolvování jazykového kurzu.

Účastníci mohou složit mezinárodní certifikované jazykové zkoušky telc.
(cena zkoušky viz aktuální ceník telc na www.ujak.cz)

Cena kurzu: 2 500 Kč (cena je osvobozena od DPH)

Zápis: od 19. 7.  do  13. 9. 2021 (e-mailem: blahnikova.helena@ujak.cz)

Přihláška do jednotlivých kurzů ZDE

Bližší informace na Katedře cizích jazyků nebo na stránkách www.ujak.cz.

Poznámka: zahájení kurzů proběhne v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci*.