Letní jazykový kurz češtiny pro cizince

Cena kurzu: 27 000 Kč

Rozsah kurzu: 240 hodin / 4 hodiny denně

Zahájení a ukončení kurzu:  1.6. 2023 – 31.8. 2023 (pauza od  3.7.2023 do 7.7.2023)

Odevzdání přihlášek: 10.5.2023                  

Zápis: 2.1.2023 do 10.5.2023  e-mailem: blahnikova.helena@ujak.cz

Přihláška do kurzu ZDE

 

Počet studentů:  minimálně 12 studentů ve skupině / maximálně 16 studentů ve skupině.

Náplň kurzu:

Cílem tohoto intenzivního kurzu je umožnit studentům osvojení základů českého jazyka.

Důraz je kladen především na postupné osvojení jednotlivých jazykových dovedností (čtení a poslech s porozuměním, psaní a mluvení) a na rozvoj komunikativních schopností, především na dorozumění se v každodenních komunikačních situacích a zároveň na rozšíření slovní zásoby k tématům běžného dne.

Zakončení kurzu:

Na závěr skládají absolventi kurzu zkoušku z českého jazyka a v případě úspěšného  absolvování získají Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělání.

Po úspěšném absolvování Letního kurzu češtiny pro cizince studenti dosáhnou jazykové úrovně A1/A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Bližší informace na Katedře cizích jazyků nebo na stránkách www.ujak.cz.