Doprovodný kurz češtiny pro zahraniční studenty

Cena kurzu: 4 460 Kč

Rozsah kurzu:  40 hodin /4 hodiny týdně

Zahájení a ukončení kurzu:letní semestr 6.3. 2023–12.5. 2023

Odevzdání přihlášek: do 1.3.2023

Zápis: 16. 2. 2023 do 1.3. 2023  e-mailem: blahnikova.helena@ujak.cz

Přihláška do kurzu ZDE

 

Počet studentů: minimálně 12 studentů ve skupině /maximálně 16 studentů ve skupině.

Náplň kurzu:

Kurz je určen zahraničním studentům 1. ročníku UJAK i studentům dalších vysokých škol, kteří se potřebují zdokonalit v českém jazyce. Důraz je kladen na upevnění jednotlivých jazykových dovedností a postupné rozšiřování slovní zásoby. Součástí kurzu je práce s odbornými texty. Zaměřuje se též na upevnění písemného projevu vhodným stylem a vytvoření logické struktury textu.

Studenti budou mít zároveň možnost konzultovat dotazy spojené s vlastním studijním oborem a budou se tak moci lépe orientovat v probírané látce a snadněji zvládnout zkoušky.

Zakončení kurzu:

Na závěr skládají absolventi kurzu zkoušku z českého jazyka a získají Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělání.

Bližší informace na Katedře cizích jazyků nebo na stránkách www.ujak.cz.