Doprovodný kurz češtiny pro zahraniční studenty

Cena kurzu: 4 460 Kč

Rozsah kurzu: 40 hodin /4 hodiny týdně

Zahájení a ukončení kurzu: letní semestr  7.3. 2022 – 13.5. 2022

Odevzdání přihlášek: do 28.2. 2022

Zápis: 17.1. 2022 do 28.2. 2022  e-mailem: blahnikova.helena@ujak.cz

Přihláška do kurzu ZDE

Počet studentů:  minimálně 12 studentů ve skupině /maximálně 16 studentů ve skupině.

Náplň kurzu:

Kurz je určen zahraničním studentům 1. ročníku UJAK i studentům dalších vysokých škol, kteří se potřebují zdokonalit v českém jazyce. Důraz je kladen na upevnění jednotlivých jazykových dovedností a postupné rozšiřování slovní zásoby. Součástí kurzu je práce s odbornými texty. Zaměřuje se též na upevnění písemného projevu vhodným stylem a vytvoření logické struktury textu.

Studenti budou mít zároveň možnost konzultovat dotazy spojené s vlastním studijním oborem a budou se tak moci lépe orientovat v probírané látce a snadněji zvládnout zkoušky.

Zakončení kurzu:

Na závěr skládají absolventi kurzu zkoušku z českého jazyka a získají Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělání.

Bližší informace na Katedře cizích jazyků nebo na stránkách www.ujak.cz.