Scénická a mediální studia

Ke studiu tohoto oboru se již není možné přihlásit. Seznam aktuálně otevíraných programů naleznete ZDE.

Studium bakalářského oboru Scénická a mediální studia se zaměřuje na získávání hlubších poznatků z teorie dramatických umění, historie divadla, televize, filmu a nových médií, a schopnost tyto poznatky využít jak v dalším odborném působení v oboru teatrologie, tak aplikovat v praxi, a to například při hodnocení uměleckého díla, umělecké kritice nebo dramaturgii.

Absolvent studijního programu

získá široké znalosti v oblasti psychologie, sociologie, psychologie umění, teorie kultury, historie a teorie médií nebo historie a teorie scénického umění. Během studia se dále specializuje na kulturní management, kulturní marketing nebo právo v kultuře.

Díky získaným znalostem a dovednostem je schopen reflektovat umělecké dílo, zasadit je do teoretických i historických souvislostí, rozpoznat jeho kvality a vyjádřit je adekvátní formou. Své znalosti také může využít ve vlastní umělecké činnosti, zejména v profesi dramaturga, lektora dramaturgie, spolutvůrce nových trendů v moderním scénickém umění atd.

Uplatní se jako specialista či vedoucí pracovník na základní a střední úrovni řízení, především jako:

  • dramaturg, lektor dramaturgie, umělecký šéf, autor, scénárista
  • kritik, publicista, recenzent, metodik kulturních institucí
  • pracovníci dramaturgických a programových oddělení v mediálních institucích
  • specialista v oboru teorie a dějin divadla, televize, filmu a nových médií, připravený k dalšímu odbornému vzdělávání a odborné a vědecké práci v oboru teatrologie a médiologie
TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA KÓD OBORU
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 8104R018