MBA

Prestižní manažerské studium MBA – Řízení lidských zdrojů a Evropská unie je určeno pro vedoucí pracovníky a manažery s odbornou praxí, kteří chtějí dále budovat svou vrcholovou kariéru v řídících strukturách na rozmanité úrovni, především v rámci zemí EU.

MBA – HR Management and the EU nyní také plně v anglickém jazyce!

 Akreditace MBA

Absolvent studia se stává špičkovým expertem v řízení lidských zdrojů v evropském institucionálním, ekonomickém a právním prostředí. Absolvent na pokročilé úrovni ovládá evropský institucionální, právní a ekonomický rámec organizace a její řízení s důrazem na rozvoj a řízení lidských zdrojů, aplikuje teoretické poznatky i praktické zkušenosti přímo v řešení komplexních problémů v obchodu, podnikání a řízení organizací. Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce. Absolvent získá titul MBA.

Uplatnění absolventů:

  • ve vrcholovém managementu a řídících funkcích na nejrůznější úrovni
  • v oblasti ekonomického řízení v oblasti řízení školství a vzdělávání
  • v oblasti řízení rozvoje lidských zdrojů
ZÍSKANÝ TITUL STANDARDNÍ DOBA STUDIA FORMA STUDIA
MBA 3 semestry Kombinovaná

Přijímací řízení:

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 není vypsáno.

FIBAA

FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) je mezinárodní neziskovou organizací se sídlem v německém Bonnu. Jejím posláním je prosazovat kvalitní a transparentní přístup ve vzdělávání a vědě – nástrojem k prosazování těchto cílů je certifikace kvality, kterou organizace uděluje jednotlivým programům a poskytovatelům  z oblasti terciárního vzdělávání.

Akreditace FIBAA jsou pro jejich držitele dokladem vysoké kvality daného studijního programu, který tak splňuje nejnáročnější kritéria obdobných studijních programů i v mezinárodním kontextu.

UJAK tuto prestižní akreditaci získala pro studijní program MBA – řízení lidských zdrojů a Evropská unie.