Bakalářské studium

Manažerská studia – řízení lidských zdrojů

Obor manažerská studia se specializuje na management a jeho aplikace. Těžištěm studia jsou znalosti, vědomosti a dovednosti z oblasti managementu, psychologie a souvisejících oborů tak, aby bylo dosaženo jejich vzájemného propojení při práci s lidmi. Profilové studijní předměty: management, personální management, psychologie osobnosti, sociální psychologie, psychologie lidské komunikace, psychologie práce, psychologie řízení, metody řízení lidských zdrojů, personalistika atd. Formou volitelných studijních bloků si student může prohloubit znalosti v dalších oblastech (rozhodování, koučování atd.).

Profil absolventa

Cílem studia je připravit pracovníka schopného nabyté odborné znalosti, vědomosti a dovednosti propojovat a v praxi aplikovat v konkrétních rozhodovacích procesech v nižších a následně i středních profesních pracovních pozicích.

Uplatnění absolventů

Absolvent bakalářského programu bude s ohledem na svou specializaci schopen uplatnit se na základní a střední úrovni řízení především:

* v nižších a středních manažerských pozicích v rámci malého, středního i velkého podnikání;

* v oblasti poradenství u domácích, stejně jako zahraničních institucí;

* v mezinárodních institucích vládních i nevládních;

* ve sféře hospodářského řízení a řízení lidských zdrojů v institucích veřejné správy;

* v akademické sféře a v dalších institucích zabývající se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi.

TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA KÓD OBORU
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 6208R180