Management cestovního ruchu

Cílem oboru je rozvinout znalost teorie cestovního ruchu, ekonomiky, souvisejících společenskovědních oborů (pedagogika, andragogika, sociologie, řízení lidských zdrojů), personalistiky a řízení cestovního ruchu a dalších profesně orientovaných disciplín nutných pro široké uplatnění v oblasti rozvoje a řízení cestovního ruchu včetně cizích jazyků.

Profil absolventa

Absolvent se komplexně orientuje v problematice cestovního ruchu, je schopen zabezpečovat organizační, informační a evidenční činnosti, ovládá efektivní reklamní postupy a komunikaci s veřejností v rámci dané problematiky a dokáže kvalifikovaně zajišťovat hospodaření s finančními prostředky.

Absolvent se uplatní:

  • v cestovních kancelářích a agenturách
  • ve veřejné správě zvl. v regionech
  • v logistice napojení jednotlivých článků cestovního ruchu: ubytování, doprava, stravování atd.
  • ve firmách poskytujících ubytování a stravování
  • v činnosti informačních kanceláří
  • v celém systému managementu a marketingu cestovního ruchu
  • jako průvodce a delegát
TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA KÓD OBORU
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 6501R012