Další vzdělávání pedagogických pracovníků – kvalifikační vzdělávání

Nabízené kvalifikační studijní programy jsou zaměřeny především na profesní rozvoj učitelů, a dalších pedagogických pracovníků, působících v praxi. Pedagogičtí pracovníci si v našich studijních programech mohou zvýšit, nebo rozšířit  svou odbornou kvalifikaci.

Konkrétní podmínky vzdělávání v  nabízených níže uvedených studijních programech jsou dány zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, a  ustanovením vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a taktéž vnitřními předpisy UJAK.

Veškeré studijní programy DVPP realizované UJAK jsou držiteli osvědčení Akreditační komise pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR.

Účastníci celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, nemohou používat statut studenta.

1) Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku

2) Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika

3) Studium pro asistenty pedagoga