Evropská hospodářskosprávní studia

Ke studiu tohoto oboru se již není možné přihlásit. Seznam aktuálně otevíraných programů naleznete ZDE.

Cílem studijního programu je rozvinout kvalitní znalost ekonomiky a hospodářské politiky a dále příbuzných společenskovědních oborů a tento obecný ekonomický a společenskovědní základ promítnout do profesně orientovaných znalostí a dovedností. Jedinečnost programu spočívá v úzkém propojení ekonomických otázek s fungováním veřejné správy v soudobých evropských společnostech.

Absolvent studijního programu:

Je schopen samostatně analyzovat hospodářské a sociální situace a přijímat rozhodnutí při jejich řešení, získávat nové informace a adekvátně je zpracovávat. Během studia si osvojí znalost ekonomie v rovině teoretické i praktické s aplikací na problematiku národní i mezinárodní, znalosti a dovednosti v oblasti managementu (lidské zdroje, financování, organizace výroby a služeb) a také funkční znalosti v hlavních právních odvětvích a oborech veřejné správy.

Absolvent se uplatní:

  • ve státní správě, kde by splňovali požadovaný standard vzdělání,
  • v evropských strukturách,
  • v personálních útvarech,
  • v zahraničních firmách a institucích působících v ČR,
  • v českých firmách působících v zahraničí,
  • v českých institucích v zahraničí jako reprezentanti českého průmyslu, obchodu i kultury

atd.

TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA KÓD OBORU
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 6202R087