Audiovizuální komunikace a tvorba

Ke studiu tohoto oboru se již není možné přihlásit. Seznam aktuálně otevíraných programů naleznete ZDE.

Základním cílem studijního oboru je připravit absolventa na všestranné využití jeho tvůrčího a kreativního potenciálu v umělecké a mediální oblasti. Studium je orientováno na vyvážené získávání poznatků z teorie dramatických umění, historie divadla a filmu a jejich aplikaci v praxi, využití ve vlastní tvůrčí činnosti a její veřejné prezentaci

Absolvent studijního programu

získá bohaté znalosti a zkušenosti z oboru scenáristiky a dramaturgie jak televizní, filmové, divadelní, tak kulturních zařízení a institucí, historie a teorie divadla, filmu, televize a nových umění, dramatické tvorby, tvůrčího psaní, mediální komunikace, scénické tvorby, moderování a hlasové výchovy.

Své autorské dovednosti se naučí využívat i jako moderátor či prezentátor.

Stane se odborníkem, připraveným v teoretické i praktické oblasti na práci v oblasti tvorby, využívání, formování, realizace a koordinace specifických činností na poli mediálních a kulturních aktivit, v oblasti uměleckých institucí a zařízení, audiovizuálních produkcí; specialistou připraveným na samostatnou i týmovou kreativní a autorskou práci.

Uplatní se především jako:

  • dramatický autor, scénárista, kreativec
  • dramaturg, lektor dramaturgie a pracovník programových oddělení kulturních institucí a zařízení
  • pracovník dramaturgických a programových oddělení v mediálních institucích
  • odborný pracovník kulturních agentur, grantových agentur, kulturních a vzdělávacích institucí a organizací
  • odborný pracovník odboru kultury, nadací a fondu zabývajících se kulturní a kulturně-výchovnou činností
  • dramaturgický a programový lektor festivalů, přehlídek a prezentací
  • kreativní pracovník reklamních a marketinkových agentur a společností
TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA KÓD OBORU
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 8203R08