Navazující magisterský obor Andragogika

Ke studiu tohoto oboru se již není možné přihlásit. Seznam aktuálně otevíraných programů naleznete ZDE.

Navazující magisterský obor Andragogika připravuje fundované experty pro široké uplatnění v řídící a vzdělávací práci s lidskými zdroji. Je zaměřen zejména na prohloubení znalostí získaných v předchozím bakalářském studiu. Vzhledem k multidisciplinárnímu přístupu andragogiky jsou ve studiu zastoupeny andragogické, pedagogické, sociologické, psychologické, ekonomické a právní obory.

Profil absolventa

Absolvent je připraven na samostatnou i týmovou práci ve výzkumných a vědeckých institucích, může působit i jako specialista personálních útvarů na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců podniků a firem, na úřadech práce, ústavech sociální péče, v nemocnicích atd.

Absolvent se uplatní:

  • v oblasti vzdělávacích a personálních útvarů v organizacích;
  • ve veřejných a soukromých vzdělávacích organizacích;
  • ve státní správě, politických stranách, občanských a profesních organizacích, církvích a odborech;
  • na vysokých školách a ve výzkumných organizacích.
TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA KÓD OBORU
navazující magisterské Mgr. prezenční, kombinované 2 roky 7501T001