Studijní oddělení

Studijní oddělení zajišťuje vedení studijní agendy ve všech oblastech vysokoškolského studia i kurzech celoživotního vzdělávání, a to od podání přihlášky ke studiu až po státní závěrečné zkoušky a promoce absolventů. Dále také zajišťuje agendu evidence plateb a stipendií.
Jednotlivé studijní referentky se kromě předávání informací uchazečům o studium i studentům snaží poskytnout studentům při jejich cestě za vzděláním podporu a případně pomoci řešit jejich individuální studijní záležitosti. Právě osobní přístup ke studentům je pro nás důležitý.

Naleznete nás v přízemí budovy A na adrese Roháčova 63, Praha 3 – Žižkov.

Užitečné informace

  • Na studijní oddělení se obracejte, pokud máte dotaz k přijímacímu řízení, potřebujete potvrzení o studiu, o absolvování studia, výpis splněných předmětů, podat jakoukoli žádost, chcete studium ukončit, nebo se o něm poradit. Máme na starosti agendu studia od přijímacího řízení po promoce. Pokud potřebujete potvrzení o studiu a nemůžete se pro něj zastavit osobně, napište si o něj ze studentského e-mailu příslušné referentce.

  • Dotazy na poplatky a agendu evidence plateb školného směřujte na Markétu Šonkovou.

  • Ubytovací a sociální stipendia vyřizuje v rámci studijního oddělení Mgr. Eva Šonková.

  • Otázky ke splnění předmětu, zkouškám a zkušebním termínům je nejlépe adresovat přímo vyučujícímu, případně tajemnici/tajemníkovi příslušné katedry.

  • Dotazy na kontakt s vyučujícími (konzultační hodiny a kontakty jsou primárně dostupné v IS Moggis), k tématům a vedoucím kvalifikačních prací, jejich volným kapacitám, studijním oporám a žádosti o vystavení potvrzených sylabů předmětů adresujte tajemnici/tajemníkovi příslušné katedry.

  • Agendu spojenou s odevzdáváním kvalifikačních prací vyřizuje Oddělení kvalifikačních prací.
  • S dotazy týkajícími se zveřejňování kvalifikačních prací a pro individuální konzultace a poradenství spojené s vyhledáním vhodných informačních zdrojů při tvorbě závěrečných prací, citováním použité literatury a také pomoc při úpravě formální podoby závěrečných prací se můžete obrátit na Knihovnu UJAK.

  • Informace k zahraničním studijním či pracovním stážím poskytuje Zahraniční oddělení.

Než se nás přijdete zeptat, nebo nás kontaktujete, navštivte, prosím, následující odkazy:

Pokud jste nenašli odpovědi na vaše dotazy v informačním systému nebo ve výše uvedených odkazech, kontakty na jednotlivé referentky studijního oddělení naleznete zde: