Studijní a zkušební řád a Stipendijní řád

  • Studijní a zkušební řád – řád upravující práva a povinnosti studentů a vyučujících v rámci studia a skládání zkoušek.
  • Stipendijní řád – upravuje způsob poskytování a vyplácení různých druhů stipendií.