Školné a poplatky

Ceny studia pro uchazeče o studium pro akademický rok 2021/2022 naleznete v aktuálním Opatření rektora č. 2/2021

Informace k dalším poplatkům pro studenty pro akademický rok 2021/2022 naleznete v Opatření rektora č. 4/2021

Informace k dalším poplatkům pro studenty pro akademický rok 2020/2021 naleznete v Opatření rektora č. 4/2020

Dodatek k Opatření rektora č. 4/2020