Školné a poplatky

Ceny studia pro uchazeče o studium pro akademický rok 2022/2023 naleznete v aktuálním Opatření rektora č. 3/2022

Informace k dalším poplatkům pro studenty pro akademický rok 2022/2023 naleznete v Opatření rektora č. 4/2022

Informace k dalším poplatkům pro studenty pro akademický rok 2021/2022 naleznete v Opatření rektora č. 4/2021