Školné a poplatky

Ceny studia pro uchazeče o studium pro akademický rok 2019/2020 naleznete v aktuálním Opatření rektora č. 3/2019

Informace k dalším poplatkům pro studenty pro akademický rok 2019/2020 naleznete v Opatření rektora č. 4/2019