Školné a poplatky

Informace o výši školného naleznete v detailu každého studijního programu.

Ceny studia pro uchazeče o studium pro akademický rok 2023/2024 naleznete v aktuálním Opatření rektora č. 2/2023

Informace k dalším poplatkům pro studenty pro akademický rok 2023/2024 naleznete v Opatření rektora č. 3/2023

Informace k dalším poplatkům pro studenty pro akademický rok 2022/2023 naleznete v Opatření rektora č. 4/2022