Seminář k problematice mezinárodních sankcí a dalším přidruženým tématům

Rektor UJAK Luboš Chaloupka a prorektor Petr Kolář se 11. října zúčastnili Semináře k problematice mezinárodních sankcí a dalším přidruženým tématům, pořádaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí ČR za účasti Finančního analytického úřadu. Mezi další témata semináře patřil nehmotný přenos technologií a zvýšení institucionální odolnosti vůči vlivovému působení cizí moci. Právě k tomuto tématu byl prezentován Protivlivový manuál pro sektor vysokých škol, který například uvádí nejčastější vlivové techniky používané ze strany cizí moci vůči jednotlivcům. Manuál coby materiál preventivní povahy přispívá k pochopení nutnosti řídit rizika vlivového působení cizí moci a předestírá způsoby, jak jim čelit. Vedení UJAK doporučuje materiály ze semináře (zveřejněné na webu MŠMT) pozornosti akademických i administrativních pracovníků univerzity.