Bakalářské studium

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/2020

Jaké obory/programy otevíráme?

Resocializační a penitenciární pedagogika – nový studijní program

Mezinárodní vztahy a diplomacie – nový studijní program

Audiovizuální komunikace a tvorba

Evropská hospodářskosprávní studia

Právo v podnikání

Scénická a mediální studia

Speciální pedagogika – vychovatelství

Vzdělávání dospělých

Termíny pro podání přihlášky:

 1. termín – do 31. 3.
 2. termín – do 15. 9.

Dále individuálně do naplnění kapacity.

Jak podat přihlášku?

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícími způsoby:

 • Přihláška ke studiu na vysoké škole ve formátu .pdf zde ke stažení. Vyplněnou přihlášku podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
 • E-přihláška k dispozici zde. Po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
 • V případě, že preferujete osobní návštěvu školy, je možné si přihlášku vyzvednout a vyplnit přímo na studijním oddělení. Úřední hodiny zde.

Co k přihlášce přiložit?

1. Hlásím se k bakalářskému studiu

K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:

 • maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii;
 • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
 • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě – zezadu uveďte celé jméno a RČ, případně ID, pokud je již přiděleno. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu.

Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) přiloží navíc následující dokumenty:

 • úřední překlad vysvědčení do českého jazyka v úředně ověřené kopii;
 • nostrifikační doložku včetně rozhodnutí v úředně ověřených kopiích;

2. Hlásím se k bakalářskému studiu pro absolventy VOŠ

K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:

 • maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii;
 • diplom a vysvědčení o absolutoriu na vyšší odborné škole v úředně ověřených kopiích;
 • vyplněná žádost (formulář ke stažení ZDE);
 • příloha k žádosti v úředně ověřené kopii (informace viz formulář žádosti);
 • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
 • doklad o zaplacení poplatku za žádost (300,-Kč, č.ú. viz poplatek za přijímací řízení);
 • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě – zezadu uveďte celé jméno a RČ, případně ID, pokud je již přiděleno. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu.

Jaký je poplatek za podání přihlášky?

Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč a je nevratný
Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení je nutné přiložit k podané přihlášce (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);

Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo, příp. ID, pokud je již přiděleno
Údaje pro platbu ze zahraničí:
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ5508000000001943622379

Kam přihlášku doručit?

Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami zasílejte na adresu:
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Studijní oddělení
Roháčova 63
130 00 Praha 3

Další informace k podání přihlášky:

 • V přihlášce není vyžadováno vyplnění prospěchu ze střední školy, potvrzení od lékaře ani od zaměstnavatele.
 • V případě osobní návštěvy školy je možné přihlášku odevzdat osobně na studijním oddělení. Dokumenty, které jsou v případě zaslání přihlášky poštou vyžadovány v úředně ověřených kopiích, lze při osobní návštěvě předložit v originální podobě a obyčejných kopiích. Poplatek za přijímací řízení lze uhradit v hotovosti na pokladně školy.
 • V případě, že se chce uchazeč ke studiu přihlásit ještě před složením maturitní zkoušky, absolutoria na VOŠ a nebo státní závěrečné zkoušky na VŠ, může si přihlášku podat i bez příslušných příloh. Doporučujeme tuto skutečnost uvést jako poznámku k přihlášce. Jakmile uchazeč chybějící dokumenty obdrží, do školy je s průvodním dopisem doručí.

Co se stane po podání přihlášky?

Poté, co je přihláška do školy doručena, zpracovává ji příslušná referentka studijního oddělení. V případě, že přihláška není kompletní, případně obsahuje jakékoliv jiné nedostatky, je uchazeč kontaktován telefonicky nebo e-mailem.

Jak probíhá přijímací řízení?

Přijímací řízení probíhá na základě podané přihlášky ke studiu na vysoké škole bez přijímacích zkoušek. Do 30 dnů od obdržení přihlášky, nejdříve však v květnu, je uchazeči doporučenou poštou zasláno vyrozumění. V případě, že jde o přijetí ke studiu, obsahuje dopis kromě rozhodnutí i průvodní dopis, informace k zápisu do studia a informace k úhradě školného na zimní semestr.

Máte dotazy?

Zkuste se podívat na seznam často kladených dotazů.

Další informace o přijímacím řízení:
Studijní oddělení (přízemí budovy A, Roháčova 63, Praha 3 – Žižkov), informace ZDE