Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024 budou zveřejněny během ledna – února 2023

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023

Atraktivní studijní programy Přátelský a kolegiální přístup Rozumné školné Vstřícnost specifickým studijním potřebám Uznávání předchozího studia Zahraniční studium a stáže Nadstandardní uplatnění absolventů Přidejte se k nám!