Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024

Atraktivní studijní programy Přátelský a kolegiální přístup Rozumné školné Vstřícnost specifickým studijním potřebám Uznávání předchozího studia Zahraniční studium a stáže Nadstandardní uplatnění absolventů Přidejte se k nám!