Opatření rektora

Opatření rektora č. 1/2023 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Opatření rektora č. 9/2022 k prodloužení termínu pro provádění mimořádných a podmíněných zápisů do ak. roku 2022/2023

Opatření rektora č. 8/2022 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Opatření rektora č. 7/2022 Harmonogram akademického roku 2022/2023

Opatření rektora č. 4/2022 k dalším poplatkům pro studenty pro akademický rok 2022/2023

Opatření rektora č. 3/2022 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2022/2023 pro uchazeče o studium v akreditovaných vysokoškolských studijních programech a programech a kurzech celoživotního vzdělávání

Opatření rektora č. 1/2022 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Opatření rektora č. 21/2021 Informace o povinném očkování proti nemoci covid-19 pro studenty bakalářských studijních programů Speciální pedagogika a Resocializační a penitenciární pedagogika

Opatření rektora č. 21/2021 dodatek č. 1

Opatření rektora č. 18/2021 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Opatření rektora č. 15/2021 k testování zaměstnanců a studentů UJAK, kteří pobývali v zahraničí

Opatření rektora č. 13/2021 k testování studentů UJAK na onemocnění COVID-19

Opatření rektora č. 13/2021 dodatek č. 1

Opatření rektora č. 13/2021 dodatek č. 2

Opatření rektora č. 10/2021 k omezení provozu UJAK

Opatření rektora č. 10/2021 dodatek č. 1

Opatření rektora č. 10/2021 dodatek č. 2

Opatření rektora č. 10/2021 dodatek č. 3

Opatření rektora č. 10/2021 dodatek č. 4

Opatření rektora č. 7/2021 k omezení provozu vysokých škol

Opatření rektora č. 7/2021 dodatek č. 1

Opatření rektora č. 2/2021 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2021/2022 pro uchazeče o studium v akreditovaných vysokoškolských studijních programech a programech a kurzech celoživotního vzdělávání

Opatření rektora č. 1/2021 K ubytovacím a sociálním stipendiím

Opatření rektora č.18/2020 k omezení provozu vysokých škol

Opatření rektora č.18/2020 dodatek č. 2

Opatření rektora č.18/2020 dodatek č. 3

Opatření rektora č.18/2020 dodatek č. 4

Opatření rektora č.18/2020 dodatek č. 5

Opatření rektora č.18/2020 dodatek č. 6

Opatření rektora č.18/2020 dodatek č. 7

Opatření rektora č.18/2020 dodatek č. 8

Opatření rektora č.18/2020 dodatek č. 9

Opatření rektora č.15/2020 k zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce

Opatření rektora č. 14/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem v  akademickém roce 2020/2021

Opatření rektora č. 13/2020 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Opatření rektora č. 12/2020 dodatek

Opatření rektora č. 11/2020 k organizaci Dnů otevřených dveří

Opatření rektora č. 10/2020 k dalšímu rozvolnění protiepidemiologických opatření na VŠ

Opatření rektora č. 9/2020 k dalším vnitřním opatřením pro režim výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce na vysoké škole

Opatření rektora č. 8/2020 k nastavení vnitřního opatření pro režim výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce

Opatření rektora č. 7/2020 ke stipendiím na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2020

Opatření rektora č. 6/2020 k podpoře samostudia a nepřímé výuky v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti studentů na studiu podle opatření MZDR

Opatření rektora č. 5/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem

Opatření rektora č. 3/2020 dodatek

Opatření rektora č. 3/2020 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2020/2021 pro uchazeče o studium v akreditovaných vysokoškolských studijních programech a programech a kurzech celoživotního vzdělávání

Opatření rektora č. 1/2020 K ubytovacím a sociálním stipendiím

Opatření rektora č. 12/2019 Zásady studentské grantové soutěže UJAK

Opatření rektora č. 8/2019 K ubytovacím a sociálním stipendiím

Opatření rektora č. 5/2019 proti sexuálnímu obtěžování a dalšímu nepřípustnému chování

Opatření rektora č. 1/2019 Knihovní řád knihovny UJAK

Opatření rektora č. 12/2018 ke zpracování, odevzdávání a posuzování bakalářské a diplomové práce

Oznámení o implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Opatření rektora č. 2/2018 nakládání s výsledky autorské činnosti třetích subjektů

Opatření rektora č. 8/2017 ke kvalifikačním a závěrečným pracím

Opatření rektora č. 21/2015 Způsob nakládání s odpadem vznikajícím v prostorách UJAK

Opatření rektora č. 12/2015 k průběhu dílčích zkoušek

Opatření rektora č. 8/2014 k průběhu SZZK

Opatření rektora č. 2/2014 k délce trvání rigorózního řízení

Opatření rektora č. 9/2013 k uznávání zkoušek a zápočtů

Opatření rektora č. 5/2012 o přípravě a průběhu promocí UJAK

Opatření rektora č. 8/2011 pro využívání školních děl vytvořených studenty v rámci výuky

Opatření rektora č. 7/2011 k řádným, mimořádným a podmíněným zápisům do prvního a vyšších ročníků

Opatření rektora č. 5/2011 o harmonogramu a podmínkách tvorby rozvrhů výuky

Opatření rektora č. 6/2010 k průkazům studentů – dodatek č. 1

Opatření rektora č. 6/2010 k průkazům studentů