Nejbližší termín mezinárodních jazykových zkoušek telc – únor 2022

V současné je možné se přihlásit nejpozději do 14. 1. 2022 ke zkouškám telc jazykových úrovní A2 – B2/C1 (viz Termíny zkoušek telc pro rok 2022).  Nejbližší termín jazykových zkoušek telc je stanoven na únor 2022 (10. – 11. 2. 2022).

Zájemci o jazykové zkoušky úrovně A1 si mohou podat přihlášku až do 17. 1. 2022.

 

Důležité upozornění** všechny zkoušky telc se budou konat za dodržení a splnění následujících podmínek:

  1. přihlášený účastník zkoušek telc (dále jen „účastník“) musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídající virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), dále se prokáže písemným dokladem s potvrzením o negativním výsledku testu na onemocnění COVID -19 (alespoň antigenní test nebo PCR test). *
  2. u vstupu do zkušební místnosti provede účastník dezinfekci rukou, bude mít respirátor
  3. pořadatel zajistí časté větraní, rozestup účastníku v místnosti
  4. účastník nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření

*Podrobnosti k bodu a) Všichni účastníci zkoušek telc musí být připraveni předložit na požádání potvrzení o absolvování testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není staršího data (72 hodin) před dnem zkoušky. Možné je předložit i potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že osoba prodělala v posledních 180 dnech COVID-19 nebo předložit certifikát MZ ČR o dokončeném očkování proti COVID-19.***

Na základě aktuálního epidemiologického vývoje je možné, že se termín zkoušky přesune na pozdější termín.

** (změna instrukcí je možná dle aktuálního epidemiologického nařízení v roce 2022)

Sledujte, prosím, informace na stránkách školy www.ujak.cz

Případní zájemci si mohou vyzkoušet modelový test, který je zdarma ke stažení na www.telc.net.

Podrobné informace získáte na: blahnikova.helena@ujak.cz

 

Děkujeme za pochopení.

Katedra cizích jazyků