Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Novinky

13.3.2012

Otevřený dopis studentů UJAK šéfredaktorovi MF Dnes Robertu Čásenskému

Vážený pane šéfredaktore,

jako studenti Univerzity Jana Amose Komenského Praha cítíme potřebu vyjádřit se k příspěvku redaktora Václava Dolejšího, který byl zveřejněn v pátečním vydání MF Dnes (9. březen 2012).


V prvé řadě musíme upozornit na nepravdivé a zavádějící informace, které byly uvedeny. Univerzita Jana Amose Komenského Praha není nejdražší vysokoškolskou institucí v ČR. Kdyby si redaktor Dolejší dal tu práci s ověřováním informací, zjistil by, že existuje celá řada dražších právnických osob, které poskytují vysokoškolské vzdělání. Jako příklad lze uvést prezenční studium bakalářského programu na Metropolitní univerzitě Praha, které stojí každého posluchače 29 000 Kč za semestr. Vysoká škola finanční a správní požaduje po prezenčních studentech 25 500 Kč. Za studium na Newton College v Brně student zaplatí až 31 500 Kč. O tom, že 25 000 Kč za semestr není cenou neobvyklou, svědčí rovněž výše školného na Literární akademii. Uvádíme tak pouze malý výčet příkladů, které je možno vyhledat během pár minut na oficiálních internetových stránkách zmíněných institucí.


Rozbor příjmů a výdajů UJAK musí být pro čtenáře působivý. Jak je obecně známo, najde se nemálo recipientů, kteří závidí ostatním v jejich úspěšném podnikání. Rektor Chaloupka je jednatelem úspěšné soukromé univerzity, kterou si studenti vybrali na základě informací o studiu, mezi které patří i cena, jež je mimochodem fixní a v případě magisterských studijních oborů činí rovněž 25 000 Kč.

Co se výdajů týče, redaktor Dolejší nemůže mít povědomí o využívání finančních prostředků univerzity, avšak není tajemstvím, že UJAK disponuje novým audiovizuálním studiem, které studenti ve výuce využívají. Pro univerzitu to byl nezanedbatelný výdaj a také jeden z kroků ke splnění požadavků Akreditační komise.
Výčet zaměstnanců z rodiny rektora lze označit za nadbytečný balast. Ostatně, sám autor ke konci píše, že na tom není nic špatného, nicméně implicitně směřuje k jasnému cíli, tj. poškodit univerzitu, a tím i dobré jméno všech poctivých studentů UJAK, na jejichž kvalifikační práce jsou kladeny nemalé nároky jak po stránce formální, tak obsahové, včetně nového začlenění univerzity do systému pro odhalování plagiátů THESES.


Vzhledem k tomu, že v etickém kodexu máte uvedeno: „Povinností každého pracovníka MF DNES a iDNES.cz je poskytovat čtenáři pravdivé, přesné a nezkreslené informace. Pokud je zřejmé, že MF DNES nebo iDNES.cz přece jen zveřejnila informace nepravdivé, zkreslené či zavádějící, neprodleně učiní jejich opravu,“ vyzýváme Vás, abyste učinil nápravu v podobě vytištění článku, kde uvedete zmíněné nesrovnalosti na pravou míru a uznáte tendenční vedení obou příspěvků. V opačném případě nám nezbývá nic jiného, než Vaše periodikum, které těží z vynikající tradice, označit za degradující, místy bulvární, jehož obsah slouží pouze jako pomyslný šuplík pro inzerci. Věříme však, že se pochybení postavíte čelem.


Toto prohlášení jsme podepsali na akademické půdě UJAK, do jejichž poslucháren s dostatečným množstvím polstrovaných židlí se bez problémů vejdeme.

Primární odpovědnost: Martina Černotová, Tereza Vítková a Kamil Bušek

Souhlas s dopisem je možné připojit podpisem na recepci v budově A.


Zpět na seznam novinek 

Nejčtenější novinky

6.2.2019

Přijímací řízení zahájeno

Univerzita Jana Amose Komenského Praha zahájila přijímací řízení pro akademický rok 2019/20 Číst více.

4.4.2019

Katedra speciální pedagogiky pořádá penitenciární konferenci

Katedra speciální pedagogiky pořádá penitenciární konferenci na téma „Současné vzdělávací trendy v českém vězeňství". Číst více.

28.2.2019

Den otevřených dveří 6. března

UJAK pořádá 6. března den otevřených dveří. Pro zájemce o bakalářské a magisterské studium se DOD koná v 15:00, pro absolventy VOŠ od 16:30, místnost C 102. Číst více.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter