Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Novinky

23.1.2012

Univerzita J. A. Komenského Praha letos poprvé otevře dveře

První příležitost nahlédnout v letošním roce do prostor UJAK a na chvíli zažít atmosféru vysokoškolského prostředí budou mít uchazeči o studium na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha.  Budoucí studenti se dozvědí něco o historii školy, jež loni oslavila desetileté výročí, připraveny jsou pro ně samozřejmě také informace o jednotlivých studijních oborech včetně profilových předmětů, předmětů státní závěrečné zkoušky a možností uplatnění.

Nové obory, nová AV studia

„Portfolio studijních oborů se rozšiřuje, mezi nejmladší bakalářské studijní obory patří Bezpečnostní studia, Audiovizuální komunikace a tvorba a Scénická a mediální studia, mezi navazující magisterské studijní obory Management cestovního ruchu. Velký zájem je o tradiční studijní obory zaměřené na andragogiku a speciální pedagogiku, ale také o manažerská studia Řízení lidských zdrojů, Sociální a mediální komunikaci a Bezpečnostní studia,“ říká Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., která má dny otevřených dveří na starosti.

Univerzita má nově pro budoucí studenty připravenu jednu specialitu: pro účely výuky vzniklo v jejích prostorách nové profesionální audiovizuální studio, které znatelně rozšíří možnosti praktické výuky na UJAK. Právě nové studio a možnost získání osvědčení od spolupracujících firem vztahujících se ke specializaci cestovního ruchu je častým tématem dotazů.

Přehledně podle studijních oborů

Pro lepší orientaci jsou DOD organizovány podle skupin studijních oborů se zaměřením na humanitní oblast, mediální komunikaci, ekonomiku, management a právo. V pondělí  6. února je tak první setkání určeno zájemcům o humanitně zaměřené studijní obory. To se bude konat v 15,30 v Ostromečské 8 v Praze v učebně C102.
V 17,00 hodin následuje blok pro studenty se zájmem o studijní obory zaměřené na mediální komunikaci, audiovizuální komunikaci a tvorbu a scénická a mediální studia.

O den později, 7. února,  bude ve stejný čas a na stejném místě připraveno setkání pro zájemce o studium ekonomicko-manažerských oborů, jako jsou Evropská hospodářskosprávní studia, Management cestovního ruchu, Právo v podnikání, Bezpečnostní studia a Pojišťovnictví. V 17:00 se mohou absolventi VOŠ dozvědět o bakalářském studiu na oborech Vzdělávání dospělých, Evropská hospodářskosprávní studia, Management cestovního ruchu, Sociální a mediální komunikace a nově také v oboru Bezpečnostní studia.

Projekt distančního studia

Další novinkou těchto dní otevřených dveří bude i nabídka experimentální výuky prvního ročníku tří bakalářských studijních oborů (Vzdělávání dospělých, Speciální pedagogika, a Sociální a mediální komunikace) v distanční formě studia, tedy v čase, který si student ke studiu vyhradí sám dle svých možností, jelikož bude využívat elektronické studijní materiály i cestu komunikace s vyučujícím. V průběhu semestru se bude účastnit dvou až tří setkání konzultativního charakteru.

„Atmosféra je stále příjemná, z různých podrobných dotazů je patrný zájem uchazečů, ale také větší povědomí, znalost a orientace ve studijní nabídce vysokých škol,“ líčí Lucie Paulovčáková. V rámci každého setkání dostanou zájemci o studium prostor pro své dotazy. Pomoci v rozhodování o nejvhodnějším oboru jim má i nová informační brožura UJAK, kde naleznou kompletní přehled oborů a potřebné kontakty, nebo individuální poradenství.

Více naleznete na www.ujak.cz.


Zpět na seznam novinek 

Nejčtenější novinky

9.2.2015

Omyly a nepřesná fakta o UJAK

V posledních dnech se v médiích objevila celá řada nepřesností a omylů ve vztahu k UJAK. Cítíme potřebu uvést tyto záležitosti na pravou míru. Číst více.

4.2.2015

Vyjádření UJAK k neoficiálnímu stanovisku AK

Dne 4. 2. jsme obdrželi neoficiální a nepodepsanou zprávu z emailové adresy tajemníka AK Smrčky, která obsahuje nesouhlasné stanovisko AK k žádosti UJAK o prodloužení akreditace na dostudování pro studijní obor SPPG Učitelství. UJAK s tímto stanoviskem zásadně nesouhlasí, je přesvědčena, že AK pracuje s nepravdivými argumenty, a univerzita proti stanovisku AK neprodleně podnikne příslušné právní kroky. V celém loňském roce UJAK úspěšně získávala prodloužení akreditací mnoha oborů, nejinak tomu bylo i v případě posledního zasedání AK. Záměr AK požádat o odnětí státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola je v rozporu s předchozími kroky AK a z pohledu dosavadního působení UJAK a šíře a kvality akreditací nepochopitelné. Také proti tomuto tedy budeme realizovat příslušné právní kroky po obdržení oficiálního rozhodnutí. Číst více.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter