Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Novinky

24.1.2019

Příspěvek UJAK k ochraně obyvatelstva

UJAK byla zařazena mezi 14 vybraných vysokých škol, které tvoří platformu pro efektivní výměnu informací a zkušeností mezi výzkumnými pracovišti, akademickou obcí a aplikační sférou v oblasti ochrany obyvatelstva. Jak se uvádí ve Zprávě o stavu ochrany obyvatelstva v České republice 2018, v rámci tohoto systému jeho aktéři usilují o sjednocení přístupů k výuce problematiky ochrany obyvatelstva na vysokých školách, analyzují možnosti podpory odborného růstu pracovníků v oblasti výzkumné, vývojové a inovační podpory ochrany obyvatelstva. Usnesení vlády České republiky č. 730 ze dne 7. listopadu 2018 doporučuje vybraným vysokým školám dále spolupracovat při plnění úkolů v této oblasti. UJAK je v této sféře dlouhodobě aktivní, řeší pozoruhodný projekt Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, řešila zakázku Magistrátu hlavního města Prahy Analýza legislativy v oblasti krizového managementu a uskutečňuje relevantní studijní programy Bezpečnostní studia a Mezinárodní vztahy a diplomacie. Na aktuální výzvu vlády ČR bude UJAK kladně reagovat rozvojem dalších odborných aktivit.


Zpět na seznam novinek 

Nejčtenější novinky

6.2.2019

Přijímací řízení zahájeno

Univerzita Jana Amose Komenského Praha zahájila přijímací řízení pro akademický rok 2019/20 Číst více.

29.1.2019

Mimořádný termín mezinárodní jazykové zkoušky telc

Do 31. 1. 2019 je možno odevzdat přihlášku na mimořádný termín mezinárodní jazykové zkoušky telc English A1. Číst více.

18.2.2019

UJAK zve na odborný seminář

Univerzita Jana Amose Komenského Praha zve na odborný seminář na téma Současné trendy v oblasti kompenzačních pomůcek určených pro osoby se sluchovým postižením Číst více.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter