Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Novinky

5.9.2018

Nový bakalářský studijní program Resocializační a penitenciární pedagogika

Nový studijní program je logickým vyústěním bohatých zkušeností univerzity v oblasti speciální pedagogiky.  Katedra speciální pedagogiky UJAK připravila exkluzivní studijní program v bakalářském modulu pod názvem Resocializační a penitenciární pedagogika. Je určen pracovníkům resortů ministerstva spravedlnosti (Vězeňské služby České republiky, Probační a mediační služba, Ústavy zabezpečovací detence), školství, mládeže a tělovýchovy výchovné ústavy, diagnostické ústavy apod.), práce a sociálních věcí (ústavy sociální péče, práce se seniory), vnitra (Policie ČR, správa uprchlických zařízení), financí (Celní správa ČR), případně i zdravotnictví (psychiatrické nemocnice) a Armády České republiky. Studijní program je dále určen pracovníkům v neziskových organizacích a v rozmanitých neškolských vzdělávacích organizacích.

Absolventi studia bakalářského programu Resocializační a penitenciární pedagogika tak najdou mnohostranné uplatnění na společenském trhu práce, zejména ve službách a silových resortech, neboť program má široký záběr v pomáhajících profesích.

UJAK zahájí uskutečňování studijního programu Resocializační a penitenciární pedagogika po doručení rozhodnutí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Předběžnou elektronickou přihlášku můžete již nyní vyplnit ZDE, další informace pak naleznete ZDE.


Zpět na seznam novinek 

Nejčtenější novinky

6.2.2019

Přijímací řízení zahájeno

Univerzita Jana Amose Komenského Praha zahájila přijímací řízení pro akademický rok 2019/20 Číst více.

24.1.2019

Příspěvek UJAK k ochraně obyvatelstva

UJAK byla zařazena mezi 14 vybraných vysokých škol, které tvoří platformu pro efektivní výměnu informací a zkušeností mezi výzkumnými pracovišti, akademickou obcí a aplikační sférou v oblasti ochrany obyvatelstva. Číst více.

29.1.2019

Mimořádný termín mezinárodní jazykové zkoušky telc

Do 31. 1. 2019 je možno odevzdat přihlášku na mimořádný termín mezinárodní jazykové zkoušky telc English A1. Číst více.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter