Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Novinky

13.6.2018

Právo v podnikání pro absolventy VOŠ

Univerzita Jana Amose Komenského Praha absolventům vyšších odborných škol nabízí možnost absolvovat studium bakalářského studijního programu Právo v podnikání ve dvou semestrech, kdy absolvent po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské práce na konci druhého semestru získá akademický titul Bc. (bakalář v oboru Právo v podnikání).

Studijní program Právo v podnikání zajišťuje prostřednictvím svých erudovaných pracovníků výuku v oblasti práva soukromého s přesahy do práva veřejného. Konkrétně zde probíhá výuka v právních odvětvích soukromého práva, jakými jsou občanské právo hmotné, obchodní právo či právo pracovní, přičemž přesahem do veřejného práva je studium občanského práva procesního, které aplikuje poznatky hmotného práva (všech zmiňovaných odvětví) do samotné praxe jejich uplatňování. Dále je pak realizována výuka v přímo souvisejících dalších oborech práva veřejného, jako je např. správní právo. Tím absolvent získává komplexní přehled o právním řádu, který je v recentním podnikatelském prostředí nezbytný. Komplexně je tak zabezpečena výuka stěžejní oblasti platného právního řádu.

Cílem dvousemestrálního studia pro absolventy vyšších odborných škol ve studijním programu Právo v podnikání je vybudovat především solidní základ znalostí soukromého práva a naučit absolventy dovednostem při jejich uplatňování v praxi, to vše v návaznosti na jejich znalosti nabyté studiem vyšší odborné školy. Studium bude rozvíjet schopnosti absolventů samostatně řešit dílčí úkoly, analyzovat problémy a navrhovat řešení situací odpovídající jejich znalostem. Absolvování studijního programu umožňuje také absolventům případně pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu obdobné profilace.

Další informace Vám rádi poskytnou kolegové na Studijním oddělení.

 


Zpět na seznam novinek 

Nejčtenější novinky

6.2.2019

Přijímací řízení zahájeno

Univerzita Jana Amose Komenského Praha zahájila přijímací řízení pro akademický rok 2019/20 Číst více.

4.4.2019

Katedra speciální pedagogiky pořádá penitenciární konferenci

Katedra speciální pedagogiky pořádá penitenciární konferenci na téma „Současné vzdělávací trendy v českém vězeňství". Číst více.

28.2.2019

Den otevřených dveří 6. března

UJAK pořádá 6. března den otevřených dveří. Pro zájemce o bakalářské a magisterské studium se DOD koná v 15:00, pro absolventy VOŠ od 16:30, místnost C 102. Číst více.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter