Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Novinky

13.6.2018

Právo v podnikání pro absolventy VOŠ

Univerzita Jana Amose Komenského Praha absolventům vyšších odborných škol nabízí možnost absolvovat studium bakalářského studijního programu Právo v podnikání ve dvou semestrech, kdy absolvent po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské práce na konci druhého semestru získá akademický titul Bc. (bakalář v oboru Právo v podnikání).

Studijní program Právo v podnikání zajišťuje prostřednictvím svých erudovaných pracovníků výuku v oblasti práva soukromého s přesahy do práva veřejného. Konkrétně zde probíhá výuka v právních odvětvích soukromého práva, jakými jsou občanské právo hmotné, obchodní právo či právo pracovní, přičemž přesahem do veřejného práva je studium občanského práva procesního, které aplikuje poznatky hmotného práva (všech zmiňovaných odvětví) do samotné praxe jejich uplatňování. Dále je pak realizována výuka v přímo souvisejících dalších oborech práva veřejného, jako je např. správní právo. Tím absolvent získává komplexní přehled o právním řádu, který je v recentním podnikatelském prostředí nezbytný. Komplexně je tak zabezpečena výuka stěžejní oblasti platného právního řádu.

Cílem dvousemestrálního studia pro absolventy vyšších odborných škol ve studijním programu Právo v podnikání je vybudovat především solidní základ znalostí soukromého práva a naučit absolventy dovednostem při jejich uplatňování v praxi, to vše v návaznosti na jejich znalosti nabyté studiem vyšší odborné školy. Studium bude rozvíjet schopnosti absolventů samostatně řešit dílčí úkoly, analyzovat problémy a navrhovat řešení situací odpovídající jejich znalostem. Absolvování studijního programu umožňuje také absolventům případně pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu obdobné profilace.

Další informace Vám rádi poskytnou kolegové na Studijním oddělení.

 


Zpět na seznam novinek 

Nejčtenější novinky

9.2.2015

Omyly a nepřesná fakta o UJAK

V posledních dnech se v médiích objevila celá řada nepřesností a omylů ve vztahu k UJAK. Cítíme potřebu uvést tyto záležitosti na pravou míru. Číst více.

23.1.2012

Univerzita J. A. Komenského Praha letos poprvé otevře dveře

První příležitost nahlédnout v letošním roce do prostor UJAK a na chvíli zažít atmosféru vysokoškolského prostředí budou mít uchazeči o studium na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Číst více.

4.2.2015

Vyjádření UJAK k neoficiálnímu stanovisku AK

Dne 4. 2. jsme obdrželi neoficiální a nepodepsanou zprávu z emailové adresy tajemníka AK Smrčky, která obsahuje nesouhlasné stanovisko AK k žádosti UJAK o prodloužení akreditace na dostudování pro studijní obor SPPG Učitelství. UJAK s tímto stanoviskem zásadně nesouhlasí, je přesvědčena, že AK pracuje s nepravdivými argumenty, a univerzita proti stanovisku AK neprodleně podnikne příslušné právní kroky. V celém loňském roce UJAK úspěšně získávala prodloužení akreditací mnoha oborů, nejinak tomu bylo i v případě posledního zasedání AK. Záměr AK požádat o odnětí státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola je v rozporu s předchozími kroky AK a z pohledu dosavadního působení UJAK a šíře a kvality akreditací nepochopitelné. Také proti tomuto tedy budeme realizovat příslušné právní kroky po obdržení oficiálního rozhodnutí. Číst více.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter