Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Novinky

18.12.2017

UJAK uspěla v soutěži Cena inovace roku 2017

Na slavnostním zasedání v Senátu Parlamentu ČR převzali rektor UJAK doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. a prorektor doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. Čestné uznání Asociace inovačního podnikání České republiky v rámci soutěže o Cenu inovace roku 2017.

Mezi sedmi celostátně oceněnými inovačními produkty se umístil i v této soutěži neobvyklý produkt UJAK – mezinárodně akreditovaný vzdělávací program Master of Business Administration (MBA). UJAK svůj prestižní vzdělávací program přihlásila do soutěže na základě jeho unikátních inovačních rysů. Program MBA na UJAK byl totiž nově vyvinut přímo na univerzitě, neopírá se o žádnou zahraniční licenci, zahrnuje mezinárodně unikátní orientaci na řízení lidských zdrojů a problematiku EU a získal prestižní zahraniční akreditaci FIBAA.

 

 


Zpět na seznam novinek 

Nejčtenější novinky

9.2.2015

Omyly a nepřesná fakta o UJAK

V posledních dnech se v médiích objevila celá řada nepřesností a omylů ve vztahu k UJAK. Cítíme potřebu uvést tyto záležitosti na pravou míru. Číst více.

23.1.2012

Univerzita J. A. Komenského Praha letos poprvé otevře dveře

První příležitost nahlédnout v letošním roce do prostor UJAK a na chvíli zažít atmosféru vysokoškolského prostředí budou mít uchazeči o studium na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Číst více.

4.2.2015

Vyjádření UJAK k neoficiálnímu stanovisku AK

Dne 4. 2. jsme obdrželi neoficiální a nepodepsanou zprávu z emailové adresy tajemníka AK Smrčky, která obsahuje nesouhlasné stanovisko AK k žádosti UJAK o prodloužení akreditace na dostudování pro studijní obor SPPG Učitelství. UJAK s tímto stanoviskem zásadně nesouhlasí, je přesvědčena, že AK pracuje s nepravdivými argumenty, a univerzita proti stanovisku AK neprodleně podnikne příslušné právní kroky. V celém loňském roce UJAK úspěšně získávala prodloužení akreditací mnoha oborů, nejinak tomu bylo i v případě posledního zasedání AK. Záměr AK požádat o odnětí státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola je v rozporu s předchozími kroky AK a z pohledu dosavadního působení UJAK a šíře a kvality akreditací nepochopitelné. Také proti tomuto tedy budeme realizovat příslušné právní kroky po obdržení oficiálního rozhodnutí. Číst více.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter