Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Novinky

21.9.2017

Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Univerzita J. A. Komenského Praha nabízí poslední volná místa v programech celoživotního vzdělávání zaměřených na získání kvalifikace pro působení ve středoškolském vzdělávání a na speciálních školách:

Doplňkové pedagogické studium určené pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním neučitelského zaměření k získání plné kvalifikace pro vyučování na středních školách a pro získání plné kvalifikace na pozici mistra odborného výcviku na učňovských školách.

Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika zajišťující speciálně pedagogickou kvalifikaci v souladu s platnými zákony. Absolvent může působit na základních, či středních školách na pozicích, kde je požadována speciálně pedagogická kvalifikace.

Programy jsou akreditovány v souladu s příslušnou legislativou.

Více informací zde:
http://www.ujak.cz/studium/celozivotni-vzdelavani/kvalifikacni-vzdelavani/

Přihlášky lze posílat  do 15. října.


Zpět na seznam novinek 

Nejčtenější novinky

9.2.2015

Omyly a nepřesná fakta o UJAK

V posledních dnech se v médiích objevila celá řada nepřesností a omylů ve vztahu k UJAK. Cítíme potřebu uvést tyto záležitosti na pravou míru. Číst více.

23.1.2012

Univerzita J. A. Komenského Praha letos poprvé otevře dveře

První příležitost nahlédnout v letošním roce do prostor UJAK a na chvíli zažít atmosféru vysokoškolského prostředí budou mít uchazeči o studium na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Číst více.

4.2.2015

Vyjádření UJAK k neoficiálnímu stanovisku AK

Dne 4. 2. jsme obdrželi neoficiální a nepodepsanou zprávu z emailové adresy tajemníka AK Smrčky, která obsahuje nesouhlasné stanovisko AK k žádosti UJAK o prodloužení akreditace na dostudování pro studijní obor SPPG Učitelství. UJAK s tímto stanoviskem zásadně nesouhlasí, je přesvědčena, že AK pracuje s nepravdivými argumenty, a univerzita proti stanovisku AK neprodleně podnikne příslušné právní kroky. V celém loňském roce UJAK úspěšně získávala prodloužení akreditací mnoha oborů, nejinak tomu bylo i v případě posledního zasedání AK. Záměr AK požádat o odnětí státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola je v rozporu s předchozími kroky AK a z pohledu dosavadního působení UJAK a šíře a kvality akreditací nepochopitelné. Také proti tomuto tedy budeme realizovat příslušné právní kroky po obdržení oficiálního rozhodnutí. Číst více.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter