Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Novinky

21.3.2017

Katedra SPPG pořádala odborný seminář

Dne 1. března 2017 proběhl pod záštitou katedry speciální pedagogiky UJAK Praha seminář „Zabezpečovací detence jako totální exkluze“. Seminář byl pořádán v rámci cyklu odborných seminářů, které katedra tradičně realizuje. Vstupní a závěrečné slovo měla PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D. vedoucí katedry speciální pedagogiky, která přivítala přítomné hosty z řad odborníků, studentů prezenčního a dálkového studia a absolventů UJAK. Odbornými přispěvateli byl doc. Miloslav Jůzl, Ph.D. významný český penolog, jež převzal odbornou garanci za průběh akce. Dále vystoupili Vrchní rada plk. Mgr. Dušan Gáč, ředitel vazební věznice a Ústavu zabezpečovací detence Brno a MUDr. Vladimír Smékal, primář psychiatrického oddělení nemocnice při Vazební věznici Brno. Posluchači byli obeznámeni s úlohou a fungováním detenčních zařízení, s důvody, pro které jsou jedinci do detence umisťovány a s úlohou psychiatra a odborného personálu při práci s chovanci zařízení. Velmi pozitivně bylo hodnoceno podrobné představení jednotlivých kazuistik vybraných chovanců detenčního zařízení. Posluchači se měli možnost seznámit s obsáhlou anamnézou jednotlivých chovanců, s jejich terapií a prognózou.


Zpět na seznam novinek 

Nejčtenější novinky

9.2.2015

Omyly a nepřesná fakta o UJAK

V posledních dnech se v médiích objevila celá řada nepřesností a omylů ve vztahu k UJAK. Cítíme potřebu uvést tyto záležitosti na pravou míru. Číst více.

23.1.2012

Univerzita J. A. Komenského Praha letos poprvé otevře dveře

První příležitost nahlédnout v letošním roce do prostor UJAK a na chvíli zažít atmosféru vysokoškolského prostředí budou mít uchazeči o studium na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Číst více.

4.2.2015

Vyjádření UJAK k neoficiálnímu stanovisku AK

Dne 4. 2. jsme obdrželi neoficiální a nepodepsanou zprávu z emailové adresy tajemníka AK Smrčky, která obsahuje nesouhlasné stanovisko AK k žádosti UJAK o prodloužení akreditace na dostudování pro studijní obor SPPG Učitelství. UJAK s tímto stanoviskem zásadně nesouhlasí, je přesvědčena, že AK pracuje s nepravdivými argumenty, a univerzita proti stanovisku AK neprodleně podnikne příslušné právní kroky. V celém loňském roce UJAK úspěšně získávala prodloužení akreditací mnoha oborů, nejinak tomu bylo i v případě posledního zasedání AK. Záměr AK požádat o odnětí státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola je v rozporu s předchozími kroky AK a z pohledu dosavadního působení UJAK a šíře a kvality akreditací nepochopitelné. Také proti tomuto tedy budeme realizovat příslušné právní kroky po obdržení oficiálního rozhodnutí. Číst více.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter