Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Novinky

26.10.2016

Kulatý stůl k resocializaci společně s Českým helsinským výborem a spolkem Šance na návrat

UJAK pod osobní záštitou rektora, doc. PhDr. Luboše Chaloupky pořádala Kulatý stůl k resocializaci společně s Českým helsinským výborem a spolkem Šance na návrat. Kulatý stůl se konal dne 10. 10. 2016 za účasti ředitelky Českého helsinského výboru, Mgr. et Mgr. Lucie Rybové, ředitele spolku Šance na návrat, Ing. Petra Urbana, rektora UJAK, zástupců vedení a kateder UJAK a dalších odborníků. Výstupy z jednání Kulatého stolu k resocializaci vytvářejí rámec pro spolupráci všech partnerů především v oblasti studentských stáží a praxí, výzkumu a tvorby a podpory připravovaného nového studijního programu UJAK.
Fotografie naleznete ZDE.


Zpět na seznam novinek 

Nejčtenější novinky

9.2.2015

Omyly a nepřesná fakta o UJAK

V posledních dnech se v médiích objevila celá řada nepřesností a omylů ve vztahu k UJAK. Cítíme potřebu uvést tyto záležitosti na pravou míru. Číst více.

23.1.2012

Univerzita J. A. Komenského Praha letos poprvé otevře dveře

První příležitost nahlédnout v letošním roce do prostor UJAK a na chvíli zažít atmosféru vysokoškolského prostředí budou mít uchazeči o studium na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Číst více.

4.2.2015

Vyjádření UJAK k neoficiálnímu stanovisku AK

Dne 4. 2. jsme obdrželi neoficiální a nepodepsanou zprávu z emailové adresy tajemníka AK Smrčky, která obsahuje nesouhlasné stanovisko AK k žádosti UJAK o prodloužení akreditace na dostudování pro studijní obor SPPG Učitelství. UJAK s tímto stanoviskem zásadně nesouhlasí, je přesvědčena, že AK pracuje s nepravdivými argumenty, a univerzita proti stanovisku AK neprodleně podnikne příslušné právní kroky. V celém loňském roce UJAK úspěšně získávala prodloužení akreditací mnoha oborů, nejinak tomu bylo i v případě posledního zasedání AK. Záměr AK požádat o odnětí státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola je v rozporu s předchozími kroky AK a z pohledu dosavadního působení UJAK a šíře a kvality akreditací nepochopitelné. Také proti tomuto tedy budeme realizovat příslušné právní kroky po obdržení oficiálního rozhodnutí. Číst více.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter