Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Novinky

13.11.2015

UJAK pořádala konferenci Čína v období 2. světové války

Institut globálních studií UJAK (IGS) pořádal na začátku listopadu mezinárodní konferenci Čína v období druhé světové války. Konference se uskutečnila pod záštitou Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze a ve spolupráci s China Center. „Téma rozhodně nebylo zvoleno náhodně. Především dramaticky vzrostl zájem o Čínu v souvislosti s jejím impozantním ekonomickým růstem, a to včetně rostoucí spolupráce s Evropskou unií. Pak je tu velký význam Druhé čínsko-japonské války z hlediska průběhu 2. světové války, přičemž konkrétní podoba oněch událostí není u nás příliš známá,“ popisuje prof. Oskar Krejčí, ředitel Institutu globálních studií UJAK.


Konference si kladla za cíl především poukázat na bílá místa v poznání čínských dějin a čínské kultury. „Vzhledem k růstu významu Číny jsou podobné akce velmi důležité, neboť pomohou lépe porozumět nejen budoucnosti globálního světa, ale i našeho vlastního místa v něm,“ hodnotí prof. Krejčí. V konkrétní rovině se pak konference pokusila zmapovat časový a prostorový rámec tří konfliktů probíhajících v Číně během 2. světové války – tedy národně-státního sjednocení, boje proti zahraniční agresi a sociální revoluce - , vztah československé diplomacie k Číně za války, vývoj japonského militarismu a zvláštnosti čínské vojenské kultury. Tomu byly věnovány jak příspěvky hlavních referentů, tak i diskuse, z níž také vyplynul požadavek analyzovat aktuální situaci v Číně na některé z dalších konferencí.

Nové vědecké pracoviště

Samotný Institut Globálních studií UJAK je novým univerzitním výzkumným pracovištěm v oblasti mezinárodních vztahů. Má dva kabinety: jeden se bude zabývat globální ekonomikou, druhý světovou politikou. Jeho posláním je zprostředkovávat poznatky z daných oblastí na úrovni základního výzkumu, pomáhat studentům s poznáním tohoto druhu práce a podporovat výuku mezinárodních vztahů na UJAK. Kromě odborníků z IGS na konferenci zazněly též příspěvky rady velvyslanectví ČLR pana Chen Jianjun a odborníků z Historického ústavu AV ČR, Česko-čínské společnosti nebo Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Fotogalerii naleznete na oficiálním Facebookovém profilu UJAK ZDE.


Zpět na seznam novinek 

Nejčtenější novinky

6.2.2019

Přijímací řízení zahájeno

Univerzita Jana Amose Komenského Praha zahájila přijímací řízení pro akademický rok 2019/20 Číst více.

24.1.2019

Příspěvek UJAK k ochraně obyvatelstva

UJAK byla zařazena mezi 14 vybraných vysokých škol, které tvoří platformu pro efektivní výměnu informací a zkušeností mezi výzkumnými pracovišti, akademickou obcí a aplikační sférou v oblasti ochrany obyvatelstva. Číst více.

29.1.2019

Mimořádný termín mezinárodní jazykové zkoušky telc

Do 31. 1. 2019 je možno odevzdat přihlášku na mimořádný termín mezinárodní jazykové zkoušky telc English A1. Číst více.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter