Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Novinky

13.11.2015

UJAK pořádala konferenci Čína v období 2. světové války

Institut globálních studií UJAK (IGS) pořádal na začátku listopadu mezinárodní konferenci Čína v období druhé světové války. Konference se uskutečnila pod záštitou Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze a ve spolupráci s China Center. „Téma rozhodně nebylo zvoleno náhodně. Především dramaticky vzrostl zájem o Čínu v souvislosti s jejím impozantním ekonomickým růstem, a to včetně rostoucí spolupráce s Evropskou unií. Pak je tu velký význam Druhé čínsko-japonské války z hlediska průběhu 2. světové války, přičemž konkrétní podoba oněch událostí není u nás příliš známá,“ popisuje prof. Oskar Krejčí, ředitel Institutu globálních studií UJAK.


Konference si kladla za cíl především poukázat na bílá místa v poznání čínských dějin a čínské kultury. „Vzhledem k růstu významu Číny jsou podobné akce velmi důležité, neboť pomohou lépe porozumět nejen budoucnosti globálního světa, ale i našeho vlastního místa v něm,“ hodnotí prof. Krejčí. V konkrétní rovině se pak konference pokusila zmapovat časový a prostorový rámec tří konfliktů probíhajících v Číně během 2. světové války – tedy národně-státního sjednocení, boje proti zahraniční agresi a sociální revoluce - , vztah československé diplomacie k Číně za války, vývoj japonského militarismu a zvláštnosti čínské vojenské kultury. Tomu byly věnovány jak příspěvky hlavních referentů, tak i diskuse, z níž také vyplynul požadavek analyzovat aktuální situaci v Číně na některé z dalších konferencí.

Nové vědecké pracoviště

Samotný Institut Globálních studií UJAK je novým univerzitním výzkumným pracovištěm v oblasti mezinárodních vztahů. Má dva kabinety: jeden se bude zabývat globální ekonomikou, druhý světovou politikou. Jeho posláním je zprostředkovávat poznatky z daných oblastí na úrovni základního výzkumu, pomáhat studentům s poznáním tohoto druhu práce a podporovat výuku mezinárodních vztahů na UJAK. Kromě odborníků z IGS na konferenci zazněly též příspěvky rady velvyslanectví ČLR pana Chen Jianjun a odborníků z Historického ústavu AV ČR, Česko-čínské společnosti nebo Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Fotogalerii naleznete na oficiálním Facebookovém profilu UJAK ZDE.


Zpět na seznam novinek 

Nejčtenější novinky

9.2.2015

Omyly a nepřesná fakta o UJAK

V posledních dnech se v médiích objevila celá řada nepřesností a omylů ve vztahu k UJAK. Cítíme potřebu uvést tyto záležitosti na pravou míru. Číst více.

23.1.2012

Univerzita J. A. Komenského Praha letos poprvé otevře dveře

První příležitost nahlédnout v letošním roce do prostor UJAK a na chvíli zažít atmosféru vysokoškolského prostředí budou mít uchazeči o studium na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Číst více.

4.2.2015

Vyjádření UJAK k neoficiálnímu stanovisku AK

Dne 4. 2. jsme obdrželi neoficiální a nepodepsanou zprávu z emailové adresy tajemníka AK Smrčky, která obsahuje nesouhlasné stanovisko AK k žádosti UJAK o prodloužení akreditace na dostudování pro studijní obor SPPG Učitelství. UJAK s tímto stanoviskem zásadně nesouhlasí, je přesvědčena, že AK pracuje s nepravdivými argumenty, a univerzita proti stanovisku AK neprodleně podnikne příslušné právní kroky. V celém loňském roce UJAK úspěšně získávala prodloužení akreditací mnoha oborů, nejinak tomu bylo i v případě posledního zasedání AK. Záměr AK požádat o odnětí státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola je v rozporu s předchozími kroky AK a z pohledu dosavadního působení UJAK a šíře a kvality akreditací nepochopitelné. Také proti tomuto tedy budeme realizovat příslušné právní kroky po obdržení oficiálního rozhodnutí. Číst více.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter