Média a aktuality

Informace, aktivity, reference

Univerzita Jana Amose Komenského Praha je živou institucí, která se snaží poskytnout svým studentům co nejlepší studijní zázemí. Pro své studenty pořádá množství besed, odborných konferencí a setkání nebo společenských akcí.