Rektorát

Jméno a příjmení
Zařazení
Telefon E-mail
doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.
Rektor
267 199 001 chaloupka.lubos@ujak.cz
Lenka Kynclová
Sekretariát rektora
267 199 001 sekretariat@ujak.cz
Ing. Petr Blecha, MBA
Kancléř
267 199 099 blecha.petr@ujak.cz
Ing. Jana Kolářová
Kvestorka
267 199 032 kolarova.jana@ujak.cz
PaedDr. Irena Dolejší, CSc.
Prorektorka pro akademické pracovníky
267 199 031 dolejsi.irena@ujak.cz
doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
Prorektor pro rozvoj, vědu a zahraniční styky
267 199 019 kolar.petr@ujak.cz
JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D.
Prorektor pro kvalitu a akreditace
Pověřen agendou prorektora pro studium a vzdělávání
267 199 054 zpevak.ales@ujak.cz