Oddělení akreditací a zajišťování kvality, Oddělení celoživotního vzdělávání

Kontakty

JMÉNO A PŘÍJMENÍ
ZAŘAZENÍ
TELEFON E-MAIL
JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D.

Prorektor pro kvalitu a akreditace
Pověřen agendou prorektora pro studium a vzdělávání

267 199 054 zpevak.ales@ujak.cz
Mgr. Martina Karkošová, Ph.D.

Oddělení akreditací, Oddělení CŽV

267 199 054 karkosova.martina@ujak.cz