Kontakty na katedry

Katedra andragogiky

doc. Dr. Milan Beneš
vedoucí katedry andragogiky
267 199 037 benes.milan@ujak.cz
PhDr. Milan Demjanenko, Ph.D.
prorektor pro studium a vzdělávání;
zástupce vedoucího katedry
267 199 049 demjanenko.milan@ujak.cz
Pavla Holoušová
zástupkyně vedoucího oddělení sekretariátů kateder;
tajemnice kateder práva, mediálních studií a andragogiky
267 199 042 holousova.pavla@ujak.cz
Mgr. Eva Šonková
studijní oddělení – Andragogika (Mgr.), Manažerská studia-řízení lidských zdrojů, Vzdělávání dospělých, Doktorské studium
267 199 012 sonkova.eva@ujak.cz

Katedra speciální pedagogiky

PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.
vedoucí katedry speciální pedagogiky
267 199 038 klugerova.jarmila@ujak.cz
Mgr. Lukáš Stárek, Ph. D.
zástupce vedoucí katedry
267 199 015 starek.lukas@ujak.cz
Roman Zezulka
tajemník kateder speciální pedagogiky, mezinárodních vztahů a diplomacie a ekonomických studií
267 199 056 zezulka.roman@ujak.cz
Bc. Jana Machátová
studijní oddělení –  Mezinárodní vztahy a diplomacie, Resocializační a penitenciární pedagogika, Speciální pedagogika, Speciální pedagogika-vychovatelství
267 199 018 machatova.jana@ujak.cz

Katedra mediálních studií

PhDr. ThDr. Radek Mezuláník, Ph.D.
vedoucí katedry mediálních studií
267 199 046 mezulanik.radek@ujak.cz
RNDr. Josef Musil, CSc.
zástupce vedoucího katedry
267 199 046 musil.josef@ujak.cz
Pavla Holoušová
zástupkyně vedoucího oddělení sekretariátů kateder;
tajemnice kateder práva, mediálních studií a andragogiky
267 199 042 holousova.pavla@ujak.cz
Lenka Kuncová
studijní oddělení – Audiovizuální komunikace a tvorba, Bezpečnostní studia, Evropská hospodářskosprávní studia, Právo v podnikání, Scénická a mediální studia, Sociální a mediální komunikace, Kurzy celoživotního vzdělávání
267 199 014 kuncova.lenka@ujak.cz

Katedra ekonomických studií

JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D.
pověřen vedením katedry ekonomických studií
267 199 054 zpevak.ales@ujak.cz
Roman Zezulka
tajemník kateder speciální pedagogiky, mezinárodních vztahů a diplomacie a ekonomických studií
267 199 056 zezulka.roman@ujak.cz
Bc. Jana Machátová
studijní oddělení – Mezinárodní vztahy a diplomacie, Resocializační a penitenciární pedagogika, Speciální pedagogika, Speciální pedagogika-vychovatelství
267 199 018 machatova.jana@ujak.cz
Lenka Kuncová
studijní oddělení – Audiovizuální komunikace a tvorba, Bezpečnostní studia, Evropská hospodářskosprávní studia, Právo v podnikání, Scénická a mediální studia, Sociální a mediální komunikace, Kurzy celoživotního vzdělávání
267 199 014 kuncova.lenka@ujak.cz

Katedra práva

JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D.
vedoucí katedry práva
267 199 054 zpevak.ales@ujak.cz
Pavla Holoušová
zástupkyně vedoucího oddělení sekretariátů kateder; tajemnice kateder práva a mediálních studií
267 199 042 holousova.pavla@ujak.cz
Lenka Kuncová
studijní oddělení – Audiovizuální komunikace a tvorba, Bezpečnostní studia, Evropská hospodářskosprávní studia, Právo v podnikání, Scénická a mediální studia, Sociální a mediální komunikace, Kurzy celoživotního vzdělávání
267 199 014 kuncova.lenka@ujak.cz

Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie

Mgr. Jiří Víšek, Ph.D.
vedoucí katedry mezinárodních vztahů a diplomacie
267 199 034 visek.jiri@ujak.cz
Roman Zezulka
tajemník kateder speciální pedagogiky a mezinárodních vztahů a diplomacie
267 199 056 zezulka.roman@ujak.cz
Bc. Jana Machátová
studijní oddělení –  Mezinárodní vztahy a diplomacie, Resocializační a penitenciární pedagogika, Speciální pedagogika, Speciální pedagogika-vychovatelství
267 199 018 machatova.jana@ujak.cz

Katedra cizích jazyků

Mgr. Růžena Nováková
vedoucí katedry cizích jazyků
267 199 021 novakova.ruzena@ujak.cz
Helena Blahníková
tajemnice katedry cizích jazyků
267 199 022 blahnikova.helena@ujak.cz