Kontakty na katedry

Katedra andragogiky

PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.
vedoucí katedry andragogiky
267 199 037 shanilova.ivana@ujak.cz
Pavla Holoušová
zástupkyně vedoucího oddělení sekretariátů kateder;
tajemnice kateder práva, mediálních studií a andragogiky
267 199 042 holousova.pavla@ujak.cz
Mgr. Eva Šonková
studijní oddělení – Andragogika, Právo v podnikání, Vzdělávání dospělých, Doktorské studium
267 199 012 sonkova.eva@ujak.cz

Katedra speciální pedagogiky

PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.
vedoucí katedry speciální pedagogiky
267 199 038 klugerova.jarmila@ujak.cz
Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D., MBA
zástupce vedoucí katedry
267 199 015 starek.lukas@ujak.cz
Roman Zezulka
tajemník kateder speciální pedagogiky a mezinárodních vztahů a diplomacie
267 199 056 zezulka.roman@ujak.cz
Bc. Jana Machátová
studijní oddělení –  Mezinárodní vztahy a diplomacie, Resocializační a penitenciární pedagogika, Speciální pedagogika, Speciální pedagogika-vychovatelství
267 199 018 machatova.jana@ujak.cz

Katedra mediálních studií

PhDr. ThDr. Radek Mezuláník, Ph.D.
vedoucí katedry mediálních studií
267 199 046 mezulanik.radek@ujak.cz
Pavla Holoušová
zástupkyně vedoucího oddělení sekretariátů kateder;
tajemnice kateder práva, mediálních studií a andragogiky
267 199 042 holousova.pavla@ujak.cz
Ludmila Prášková
studijní oddělení – Audiovizuální komunikace a tvorba, Evropská hospodářskosprávní studia, Komunikační studia, Scénická a mediální studia,
Programy celoživotního vzdělávání;
Evidence plateb školného, ubytovací a sociální stipendia
267 199 009 praskova.ludmila@ujak.cz

Katedra práva

JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D.
vedoucí katedry práva
267 199 054 zpevak.ales@ujak.cz
Pavla Holoušová
zástupkyně vedoucího oddělení sekretariátů kateder; tajemnice kateder práva a mediálních studií
267 199 042 holousova.pavla@ujak.cz
Mgr. Eva Šonková
studijní oddělení – Andragogika, Právo v podnikání, Vzdělávání dospělých, Doktorské studium
267 199 009 sonkova.eva@ujak.cz

Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie

Mgr. Jiří Víšek, Ph.D.
vedoucí katedry mezinárodních vztahů a diplomacie
267 199 034 visek.jiri@ujak.cz
Roman Zezulka
tajemník kateder speciální pedagogiky a mezinárodních vztahů a diplomacie
267 199 056 zezulka.roman@ujak.cz
Bc. Jana Machátová
studijní oddělení –  Mezinárodní vztahy a diplomacie, Resocializační a penitenciární pedagogika, Speciální pedagogika, Speciální pedagogika-vychovatelství
267 199 018 machatova.jana@ujak.cz

Katedra cizích jazyků

Mgr. Růžena Nováková
vedoucí katedry cizích jazyků
267 199 021 novakova.ruzena@ujak.cz
Helena Blahníková
tajemnice katedry cizích jazyků
267 199 022 blahnikova.helena@ujak.cz