Roháčova 63 – Budova A, B

Zde můžete najít:

– studijní oddělení (přízemí budovy)
– knihovnu (suterén)
– prodejnu odborné literatury (přízemí)
– pokladnu (přízemí)
– učebny A101 – 304
– katedry a kabinety učitelů (část budovy označená jako B)

Tel. recepce : 267 199 015

PROVOZNÍ DOBA BUDOV A, B (Roháčova 63)

Den Období výuky a zkouškové období Letní prázdniny
Pondělí 7:40 – 20:00 7:40 – 16:45
Úterý 7:40 – 20:00 7:40 – 16:45
Středa 7:40 – 20:00 7:40 – 18:15
Čtvrtek 7:40 – 20:00 7:40 – 16:45
Pátek 7:40 – 15:15 7:40 – 15:15
Sobota* 7:00 – podle rozvrhu výuky zavřeno
Neděle* 7:00 – podle rozvrhu výuky zavřeno

* V opravném zkouškovém období jsou víkendy uzavřeny.

Veškeré termíny naleznete v Harmonogramu akademického roku.