Roháčova 63 – Budova A, B

Zde můžete najít:
– studijní oddělení (přízemí budovy)
– knihovnu (suterén)
– prodejnu script (přízemí)
– pokladnu (přízemí)
– učebny A101 – 304
– katedry a kabinety učitelů (část budovy označená jako B)

Tel. recepce : 267 199 015

Praha, Roháčova 63