Konference „SPECIFICKÉ ASPEKTY ZDRAVOTNÍ PÉČE V PENITENCIÁRNÍ A RESOCIALIZAČNÍ PRAXI“

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Katedra speciální pedagogiky, pořádá mezinárodní konferenci na téma „SPECIFICKÉ ASPEKTY ZDRAVOTNÍ PÉČE V PENITENCIÁRNÍ A RESOCIALIZAČNÍ PRAXI“. Záštitu nad konferencí převzali doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., rektor UJAK Praha, a genmjr. Mgr. Simon Michailidis, MBA, generální ředitel Vězeňské služby ČR. Konference se uskuteční 18. května 2023 na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Pozvánku naleznete ZDE, přihlášku ZDE a potvrzení o převzetí pohledávky ZDE. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 28. dubna 2023 na e-mail lendrova.katerina@ujak.cz.