Konference „Současné vzdělávací trendy v českém vězeňství“

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Katedra speciální pedagogiky, pořádala již šestý ročník penitenciární konference na téma „Současné vzdělávací trendy v českém vězeňství“.

Po přivítání rektorem UJAK doc. PhDr. Lubošem Chaloupkou, CSc., pronesl zdravici generální ředitel Vězeňské služby ČR genmjr. PhDr. Petr Dohnal. Následovaly příspěvky z tematicky široké oblasti vzdělávání v současné penitenciární praxi. Příspěvky pro konferenci připravil pedagog Akademie Vězeňské služby ČR PaedDr. Lubomír Bajcura, Ph.D., PhDr. Jaroslav Hála ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.  z UJAK, Mgr. Michael Martinek Th.D. z VS ČR VV Teplice a Evangelické teologické fakulty UK, PhDr. Alena Plšková z Probační a mediační služby ČR,  ředitel Akademie VS ČR plk. Ing. František Vlach, MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP, ředitel SOU VS ČR Mgr. et Mgr. Josef Polcer, Mgr. Irena Tušer, Ph. D. z VŠ Ambis, a. s., emeritní policejní rada plk. v. v. JUDr. RNDr. Vlastislav Man, MBA, historik PhDr. Ondřej Hladík  z Vězeňské služby ČR a z UJAK doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. a vedoucí katedry SPPG PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D..