UJAK vyhlašuje 2. termín přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Speciální pedagogika

Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu ve druhém termínu končí dnem 10. 9. 2021, přičemž nejpozději k tomuto datu (do konce úředních hodin studijního oddělení UJAK, tzn. do 15:00) musí být přihláška doručena na UJAK.

Detaily k přijímacímu řízení naleznete ZDE, e-přihlášku si můžete vyplnit ZDE.

Důležitá informace k aktuální situaci ohledně nejbližšího termínu mezinárodních jazykových zkoušek telc – září 2021

V současné je možné se přihlásit nejpozději do 31. 7. 2021 ke zkouškám telc  jazykových úrovní A2 – B2 (viz Termíny zkoušek telc pro rok 2021).  Nejbližší termín jazykových zkoušek telc je stanoven na září 2021 (2. – 3. 9. 2021).

Zájemci o jazykové zkoušky úrovně A1 si mohou podat přihlášku až do 2. 8. 2021.

 

Důležité upozornění všechny zkoušky telc se budou konat za dodržení a splnění následujících podmínek:

  1. přihlášený účastník zkoušek telc (dále jen „účastník“) musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídající virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), dále se prokáže písemným dokladem s potvrzením o negativním výsledku testu na onemocnění COVID -19 (alespoň antigenní test nebo PCR test). *
  2. u vstupu do zkušební místnosti provede účastník dezinfekci rukou, bude mít respirátor
  3. pořadatel zajistí časté větraní, rozestup účastníku v místnosti
  4. účastník nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření

*Podrobnosti k bodu a) Všichni účastníci zkoušek telc musí být připraveni předložit na požádání potvrzení o absolvování testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není staršího data (72 hodin) před dnem zkoušky. Možné je předložit i potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že osoba prodělala v posledních 180 dnech COVID-19 nebo předložit certifikát MZ ČR o očkování proti COVID-19 případně COVID – pas.

Na základě aktuálního epidemiologického vývoje je možné, že se termín zkoušky přesune na pozdější termín.

 

Sledujte, prosím, informace na stránkách školy www.ujak.cz

Případní zájemci si mohou vyzkoušet modelový test, který je zdarma ke stažení na www.telc.net.

Podrobné informace získáte na: blahnikova.helena@ujak.cz

 

Děkujeme za pochopení.

Katedra cizích jazyků

Termíny doprodeje vstupenek na promoce 24.8. 2021

Doprodej bude probíhat na budově A v prodejně skript a odborných publikací.

Vstupenky může koupit kdokoli, kartička studenta není potřeba, jen je důležité znát čas promoce.

Od 12,00 do 12,30 probíhá vždy polední pauza.

Cena jedné vstupenky je 100,-Kč.

Vstupenky potřebují i děti od tří let výše.

Absolvent vstupenku nepotřebuje.

Doprodej lístků je početně neomezen.

Zbylé vstupenky z doprodeje bude možno také zakoupit přímo v Betlémské kapli v době konání promoce 24.8.

V Betlémské kapli bude probíhat i prodej stříbrných pamětních medailí (informace viz webové stránky vydavatelství UJAK).

Počet zbylých vstupenek na promoce:

  9,00

125

11,00

122

13,00

101

15,00

0

 

Tabulka se po každém dni doprodeje zaktualizuje.

Nová akreditace pro kurz CŽV Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo novou akreditaci vzdělávacímu programu Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika. Tento program patří dlouhodobě mezi žádané programy celoživotního vzdělávání UJAK a cílem jeho studia je zajistit speciálně-pedagogickou kvalifikaci v souladu s platnými zákony. Více zjistíte ZDE.

 

Prodejna skript

Prodejna skript a odborných publikací bude otevřená pouze ve všední dny až do začátku zimního semestru 2021, kdy bude sobotní prodej obnoven.

Důležitá informace k aktuální situaci ohledně nejbližšího termínu mezinárodních jazykových zkoušek telc – červen 2021

V současné je možné se přihlásit nejpozději do 12. 5. 2021 ke zkouškám telc  jazykových úrovní A2 – B2/C1. (viz Termíny zkoušek telc pro rok 2021).  Nejbližší možný termín jazykových zkoušek telc je stanoven na červen 2021 (10. – 12.6. 2021/17. -19.6. 2021).

Zájemci o jazykové zkoušky úrovně A1 si mohou podat přihlášku až do 14. 5. 2021.

 

Důležité upozornění všechny zkoušky telc se budou konat za dodržení a splnění následujících podmínek:

  1. přihlášený účastník zkoušek telc (dále jen „účastník“) musí bez akutních zdravotních potíží odpovídající virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), dále se prokáže písemným dokladem s potvrzením o negativním výsledku testu na onemocnění COVID -19 (alespoň antigenní test nebo PCR test).
  2. u vstupu do zkušební místnosti provede účastník dezinfekci rukou, bude mít respirátor
  3. pořadatel zajistí časté větraní, rozestup účastníku v místnosti a
  4. účastník nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření

Na základě aktuálního epidemiologického vývoje je možné, že se termín zkoušky přesune na pozdější termín.

 

Sledujte, prosím, informace na stránkách školy www.ujak.cz

Případní zájemci si mohou vyzkoušet modelový test, který je zdarma ke stažení na www.telc.net.

Podrobné informace získáte na: blahnikova.helena@ujak.cz

 

Děkujeme za pochopení.

Katedra cizích jazyků

Publikace: Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte

Dne 13.4. vyšla skripta s názvem ,,Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte“, autor Lukáš Stárek a kolektiv. Cena publikace je 210,-Kč.

Online den otevřených dveří 14.dubna

Ve středu 14.dubna od 15:00 pro vás máme připraven další on-line Den otevřených dveří. Můžete tak zhlédnout prezentaci prorektora pro kvalitu a akreditace JUDr. Aleše Zpěváka, Ph.D. a následně se na cokoliv zeptat prostřednictvím Livechatu na www.ujak.cz. Hostem tentokrát bude Mgr. Jiří Víšek, Ph.D., vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a diplomacie.
Událost s přenosem naleznete ZDE.
Těšíme se na (alespoň virtuální) setkání s vámi!

UJAK získala aktualizovanou chartu Erasmus na nové období

Na základě úspěšného zapojení do programu Erasmus+ získala UJAK aktualizovanou chartu Erasmus na nové programové období 2021-2027. Navýšený rozpočet pro toto období umožňuje zapojení většího množství účastníků i širšího spektra institucí. Důraz je kladen na výraznější otevřenost programu a větší podporu účastníků s omezenými příležitostmi, zjednodušení a digitalizaci administrace programu, možnost snazšího navázání spolupráce s ostatními institucemi a rovněž na navýšení příspěvků na šetrnější způsob dopravy.

„V předchozím období UJAK úspěšně splnila všechny závazky, mezi něž patřila například podpora studentské mobility a mobilita akademických i neakademických pracovníků, nastavení studijních plánů, uznávání výsledků studia a mnoho dalších. Zahraniční spolupráci uskutečňuje UJAK s 53 smluvními partnery, univerzitami v EU i mimo EU, např. v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Německu, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Slovensku, Španělsku, Švédsku či Turecku,“ vysvětluje Mgr. Monika Soukupová ze Zahraničního oddělení UJAK.

V důsledku pandemie covid-19 probíhá v tomto akademickém roce převážná většina studentských i zaměstnaneckých mobilit virtuálně, avšak v současné době se studenti již mohou přihlašovat do výběrového řízení na studijní pobyty pro příští akademický rok, které by s velkou pravděpodobností již mohly proběhnout fyzicky. „Rovněž u zaměstnaneckých mobilit předpokládáme, že v příštím akademickém roce budou akademičtí i neakademičtí pracovníci moci navštívit partnerské instituce osobně,“ uzavírá magistra Soukupová.

Upozornění – provoz školy během víkendů

Vážení studenti, uchazeči o studium a návštěvníci školy,

rádi bychom vás upozornili na omezený provoz školy o víkendech v období do konce června.

Během víkendů 20. 3.-4. 4. je škola uzavřena.
Během víkendů 10. 4.-2. 5. je škola otevřena pouze v sobotu.
Během víkendů 8. 5.-16. 5. je škola uzavřena.
Během víkendů 22. 5.-27. 6. je škola otevřena pouze v sobotu.