Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2022

Rektor Univerzity Jana Amose Komenského Praha vyhlásil dne 1. prosince 2021 výzvu k předkládání studentských projektů do Studentské grantové soutěže na rok 2022. Více informací naleznete ZDE.

Vyhlášení Interní grantové soutěže Univerzity Jana Amose Komenského Praha na rok 2022

Rektor Univerzity Jana Amose Komenského Praha vyhlásil dne 1. prosince 2021 výzvu k předkládání projektů do Interní grantové soutěže na rok 2022. Více informací naleznete ZDE

UJAK hluboce želí předčasného odchodu PhDr. Otakara Šoltyse, CSc.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha hluboce želí předčasného odchodu PhDr. Otakara Šoltyse, CSc., skvělého jazykovědce, sémiotika, pedagoga, kolegy a přítele. Nezapomeneme.

Seminář k problematice mezinárodních sankcí a dalším přidruženým tématům

Rektor UJAK Luboš Chaloupka a prorektor Petr Kolář se 11. října zúčastnili Semináře k problematice mezinárodních sankcí a dalším přidruženým tématům, pořádaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí ČR za účasti Finančního analytického úřadu. Mezi další témata semináře patřil nehmotný přenos technologií a zvýšení institucionální odolnosti vůči vlivovému působení cizí moci. Právě k tomuto tématu byl prezentován Protivlivový manuál pro sektor vysokých škol, který například uvádí nejčastější vlivové techniky používané ze strany cizí moci vůči jednotlivcům. Manuál coby materiál preventivní povahy přispívá k pochopení nutnosti řídit rizika vlivového působení cizí moci a předestírá způsoby, jak jim čelit. Vedení UJAK doporučuje materiály ze semináře (zveřejněné na webu MŠMT) pozornosti akademických i administrativních pracovníků univerzity.

Termíny doprodeje vstupenek na promoci 27.10. 2021

Zbylé vstupenky z doprodeje bude možno  zakoupit přímo v Betlémské kapli v době konání promoce 27.10.

Cena jedné vstupenky je 100,-Kč.

Vstupenky potřebují i děti od tří let výše.

Absolvent vstupenku nepotřebuje.

Doprodej lístků je početně neomezen.

V Betlémské kapli bude probíhat i prodej stříbrných pamětních medailí (informace viz webové stránky vydavatelství UJAK).

Počet zbylých vstupenek na promoce

po čtvrtém doprodeji 13.10.

  9,00 115

Termíny doprodeje vstupenek na promoci 27.10. 2021

Doprodej bude probíhat na budově A v prodejně skript a odborných publikací  ve středu  13.10.

Vstupenky může koupit kdokoli, kartička studenta není potřeba, jen je důležité znát čas promoce.

Od 12,00 do 12,30 probíhá vždy polední pauza.

Cena jedné vstupenky je 100,-Kč.

Vstupenky potřebují i děti od tří let výše.

Absolvent vstupenku nepotřebuje.

Doprodej lístků je početně neomezen.

Zbylé vstupenky z doprodeje bude možno také zakoupit přímo v Betlémské kapli v době konání promoce 27.10.

V Betlémské kapli bude probíhat i prodej stříbrných pamětních medailí (informace viz webové stránky vydavatelství UJAK).

Počet zbylých vstupenek na promoce

po třetím doprodeji 6.10.

  9,00 125

 

Tabulka se po každém dni doprodeje zaktualizuje.

Termíny doprodeje vstupenek na promoci 27.10. 2021

Doprodej bude probíhat na budově A v prodejně skript a odborných publikací vždy ve středu 6.10. a 13.10.

Vstupenky může koupit kdokoli, kartička studenta není potřeba, jen je důležité znát čas promoce.

Od 12,00 do 12,30 probíhá vždy polední pauza.

Cena jedné vstupenky je 100,-Kč.

Vstupenky potřebují i děti od tří let výše.

Absolvent vstupenku nepotřebuje.

Doprodej lístků je početně neomezen.

Zbylé vstupenky z doprodeje bude možno také zakoupit přímo v Betlémské kapli v době konání promoce 27.10.

V Betlémské kapli bude probíhat i prodej stříbrných pamětních medailí (informace viz webové stránky vydavatelství UJAK).

Počet zbylých vstupenek na promoce

po druhém doprodeji 22.9.

  9,00 137

 

Tabulka se po každém dni doprodeje zaktualizuje.

Termíny doprodeje vstupenek na promoci 27.10. 2021

Doprodej bude probíhat na budově A v prodejně skript a odborných publikací vždy ve středu 22.9., 6.10. a 13.10.

Vstupenky může koupit kdokoli, kartička studenta není potřeba, jen je důležité znát čas promoce.

Od 12,00 do 12,30 probíhá vždy polední pauza.

Cena jedné vstupenky je 100,-Kč.

Vstupenky potřebují i děti od tří let výše.

Absolvent vstupenku nepotřebuje.

Doprodej lístků je početně neomezen.

Zbylé vstupenky z doprodeje bude možno také zakoupit přímo v Betlémské kapli v době konání promoce 27.10.

V Betlémské kapli bude probíhat i prodej stříbrných pamětních medailí (informace viz webové stránky vydavatelství UJAK).

Počet zbylých vstupenek na promoce

po prvním doprodeji 15.9.

                          9,00                                                  142

 

Tabulka se po každém dni doprodeje zaktualizuje.

Nejbližší termín mezinárodních jazykových zkoušek telc – listopad 2021

V současné je možné se přihlásit nejpozději do 11. 10. 2021 ke zkouškám telc jazykových úrovní A2 – B2 (English B2/C1) (viz Termíny zkoušek telc pro rok 2021).  Nejbližší termín jazykových zkoušek telc je stanoven na listopad 2021 (18. – 19.11. 2021).

Zájemci o jazykové zkoušky úrovně A1 si mohou podat přihlášku až do 20. 10. 2021.

 

Důležité upozornění všechny zkoušky telc se budou konat za dodržení a splnění následujících podmínek:

  1. přihlášený účastník zkoušek telc (dále jen „účastník“) musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídající virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), dále se prokáže písemným dokladem s potvrzením o negativním výsledku testu na onemocnění COVID -19 (alespoň antigenní test nebo PCR test). *
  2. u vstupu do zkušební místnosti provede účastník dezinfekci rukou, bude mít respirátor
  3. pořadatel zajistí časté větraní, rozestup účastníku v místnosti
  4. účastník nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření

*Podrobnosti k bodu a) Všichni účastníci zkoušek telc musí být připraveni předložit na požádání potvrzení o absolvování testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není staršího data (72 hodin) před dnem zkoušky. Možné je předložit i potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že osoba prodělala v posledních 180 dnech COVID-19 nebo předložit certifikát MZ ČR o očkování proti COVID-19.

Na základě aktuálního epidemiologického vývoje je možné, že se termín zkoušky přesune na pozdější termín.

 

Sledujte, prosím, informace na stránkách školy www.ujak.cz

Případní zájemci si mohou vyzkoušet modelový test, který je zdarma ke stažení na www.telc.net.

Podrobné informace získáte na: blahnikova.helena@ujak.cz

 

Děkujeme za pochopení.

Katedra cizích jazyků

Termíny doprodeje vstupenek na promoci 27.10. 2021

Doprodej bude probíhat na budově A v prodejně skript a odborných publikací vždy ve středu 15.9., 22.9., 6.10. a 13.10.

Vstupenky může koupit kdokoli, kartička studenta není potřeba.

Od 12,00 do 12,30 probíhá vždy polední pauza.

Cena jedné vstupenky je 100,-Kč.

Vstupenky potřebují i děti od tří let výše.

Absolvent vstupenku nepotřebuje.

Doprodej lístků je početně neomezen.

Zbylé vstupenky z doprodeje bude možno také zakoupit přímo v Betlémské kapli v době konání promoce 27.10.

V Betlémské kapli bude probíhat i prodej stříbrných pamětních medailí (informace viz webové stránky vydavatelství UJAK).

Počet zbylých vstupenek na promoce

po prodeji během státnic od 30.8. do 3.9.

  9,00

174

Tabulka se po každém dni doprodeje zaktualizuje.