Blíží se termín odevzdání přihlášek k mezinárodním jazykovým zkouškám telc A1 – září 2020

Nejpozději do  5. 8. 2020 je možno odevzdat přihlášku ke  zkouškám jazykové úrovně A1  mezinárodních jazykových zkoušek  telc. Jazykové zkoušky telc budou na UJAK probíhat v  termínu 3. – 4. září 2020  (viz aktuální Termíny zkoušek telc pro rok 2020 na stránkách UJAK).

Případní zájemci si mohou vyzkoušet modelový test na Katedře cizích jazyků nebo si stáhnout testy na www.telc.net.

Podrobné informace získáte na:

Katedře cizích jazyků
Roháčova 63, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 267 199 022
E-mail: blahnikova.helena@ujak.cz

Prodejna skript – dovolená

V následujících termínech bude prodejna skript z důvodu dovolené uzavřena:

  • 13.7. – 24.7.
  • 10.8. – 14.8.

Termíny doprodeje vstupenek na promoce

Doprodej bude probíhat v budově A (Roháčova 63), prodejna odborných publikací ve středu 19.8., 16.9., 23.9. a 14.10. v čase 8:30 – 12:00, 12:30 – 17:30.

Vstupenky může koupit kdokoli, kartička studenta není potřeba, jen je důležité znát čas promoce.

Cena jedné vstupenky je 100,-Kč. Doprodej lístků je početně neomezen.

Vstupenky potřebují i děti od tří let výše. Absolvent vstupenku nepotřebuje.

Zbylé vstupenky z doprodeje bude možno také zakoupit přímo v Betlémské kapli v době konání promoce 21.10.

V Betlémské kapli bude probíhat i prodej stříbrných pamětních medailí (informace viz webové stránky vydavatelství UJAK).

Počet zbylých vstupenek na promoce

  9,00 73
11,00 98
13,00 169
15,00 62
17,00 77

Tabulka se po každém dni doprodeje zaktualizuje.

 

Blíží se termín odevzdání přihlášek k mezinárodním jazykovým zkouškám telc – září 2020

Do 8. 7. 2020 je možno odevzdat přihlášku  na termíny mezinárodních jazykových zkoušek  telc. Jazykové zkoušky telc budou na UJAK probíhat v mimořádném termínu 3. – 4. září 2020  (viz aktuální Termíny zkoušek telc pro rok 2020 na stránkách UJAK).

Ke zkouškám jazykové úrovně A1 se zájemci mohou přihlásit až do 10. 8. 2020 (viz Jazyková úroveň A1 ).

Případní zájemci si mohou vyzkoušet modelový test na Katedře cizích jazyků nebo si stáhnout testy na www.telc.net.

Podrobné informace získáte na:

Katedře cizích jazyků
Roháčova 63, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 267 199 022
E-mail: blahnikova.helena@ujak.cz

Akademické obci, uchazečům o studium a přátelům UJAK

Milé kolegyně a kolegové, vážení přátelé,

na základě vašich reakcí můžeme dnes s potěšením říci, že UJAK úspěšně zvládá situaci, kterou nám nečekaně připravila pandemie COVID-19.

Naši studenti a pracovníci se statečně a efektivně vyrovnali s vynucenými omezeními a změnami ve způsobu výuky i všech dalších činností univerzity. Bez problémů zakončují výjimečně náročný letní semestr tohoto akademického roku. V těchto dnech probíhají státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací ve zcela standardní podobě a příznivé atmosféře i při respektování všech platných protiepidemiologických opatření.

Děkujeme vám všem za váš přístup, toleranci, trpělivost, úsilí i tvořivost při překonávání všech úskalí, jež nám mimořádná situace připravila. Ať už se vnější podmínky pro studium na vysoké škole budou nadále vyvíjet jakkoliv, my už víme, že UJAK dokáže se ctí obstát i ve složité době. Jsme vždycky hrdí na naše studenty, absolventy a pracovníky. Na ty, kteří s námi takto úspěšně prožívají zvláště obtížný semestr, jsme hrdí snad ještě více.

Současná i každá budoucí složitá situace nás také přivádí k poučení a přijímání opatření ke zlepšování všech našich činností. Pandemie nás kupříkladu motivovala k výraznému zvýšení podpory distančního studia a k lepšímu organizačnímu zajištění vzdělávací a vědecké činnosti i v mimořádných podmínkách.

Tímto se obracíme i k uchazečům o studium na UJAK, našim budoucím kolegyním a kolegům. UJAK je tu pro vás, pro lidi, kteří se chtějí vzdělávat, i kdyby při tom měli překonávat všelijaké překážky, třeba pracovní nebo osobní.

UJAK vás svým kolegiálním, lidským přístupem zbaví ostychu nebo dokonce obav z vysokoškolského studia. Nemusíte se obávat ani obtíží, na které zdánlivě nemůžeme mít žádný vliv, jako je třeba současná pandemie. UJAK na svých studentech, učitelích a absolventech ukazuje, že vše lze překonat. Nejen že se nemusíte studia obávat, ale věříme, že vám jeho průběh i zdárné zakončení náležitě zvýší sebevědomí. Vynikající statistiky o zaměstnanosti absolventů UJAK dokazují, že vzdělání, jehož se vám na UJAK dostane, výrazně zvýší šance na vaše uplatnění v praxi a vytvoří dobré podmínky pro váš další profesní růst.

Ještě jednou děkujeme akademické obci UJAK i jejím dalším zaměstnancům a současně se těšíme, že se naše akademická obec v nadcházejícím akademickém roce 2020/2021 rozšíří o mnoho nových studentů, kterým bude záležet na tom, aby své dobré univerzitní vzdělání nejen získali, ale i úspěšně uplatnili.

V Praze dne 4. 6. 2020 Vedení UJAK

Důležitá informace k aktuální situaci ohledně nejbližšího termínu mezinárodních jazykových zkoušek telc – červen 2020

V současné  je  možné se přihlásit nejpozději do 1. 6. 2020  pouze ke zkouškám telc  jazykové úrovně A1 (viz Termíny zkoušek telc pro rok 2020). Termín jazykových zkoušek A1 (anglický, německý a francouzský jazyk) je stanoven na (25. – 26. června 2020).

Zájemci o další zkoušky (A2 – C2) se mohou přihlásit individuálně na e-mail: blahnikova.helena@ujak.cz. Termíny zkoušky s nimi  budou dohodnuty individuálně.

 

Důležité upozornění všechny zkoušky telc  se budou konat za dodržení a splnění následujících podmínek:

  1. přihlášený účastník zkoušek telc (dále jen „účastník“) musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídající virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  2. u vstupu do zkušební místnosti provede účastník dezinfenci rukou,
  3. účastník nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  4. účastník poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období dvou týdnů (recepce školy).

 

Na základě aktuálního epidemiologického vývoje je možné, že se termín zkoušky přesune na pozdější termín srpen/září 2020.

Sledujte, prosím, informace na stránkách školy www.ujak.cz

Případní zájemci si mohou vyzkoušet modelový test, který je zdarma ke stažení na www.telc.net.

Podrobné informace získáte na: blahnikova.helena@ujak.cz

 

Děkujeme za pochopení.

Katedra cizích jazyků

Dny otevřených dveří na UJAK

Dne 13. 5. 2020 se bude na UJAK opět konat Den otevřených dveří, v jehož rámci budou představeny také nejnověji akreditované bakalářské studijní programy Andragogika a Právo v podnikání.

S ohledem na nutnost zachování odstupu 2 m mezi jednotlivými účastníky (s výjimkou členů jedné domácnosti) proběhne v daný termín několik prezentací vždy nejvýše pro 15 osob. Ze strany UJAK bude zajištěna nádoba s prostředkem k desinfekci rukou. Dne otevřených dveří se lze účastnit pouze tehdy, pokud nemá účastník v daný den akutní zdravotní potíže odpovídající virovému infekčnímu onemocnění, nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření a bude dbát pokynů organizátorů DOD.

Těšíme se na setkání s Vámi navzdory ztíženým podmínkám.

Zrušení mezinárodní vědecké konference „Problémy a otázky resocializace v současné penitenciární praxi“

Z důvodu omezení v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 se Mezinárodní vědecká konference – „Problémy a otázky resocializace v současné penitenciární praxi“, pořádaná Katedrou speciální pedagogiky UJAK Praha 14. května 2020, ruší.

Děkujeme za pochopení a těšíme se brzy na shledanou.

Informace pro studenty

Vážené studentky a studenti,

v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 455 o přijetí krizového opatření ze dne 23. dubna 2020 bylo přijato Opatření rektora č. 9/2020, které naleznete ve svých studentských mailových schránkách a v systému Moggis.

Informace pro studenty

Vážené studentky a studenti, v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR ze dne 14. dubna 2020 o uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních byly prostřednictvím mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (č. j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN) ze dne 15. dubna 2020 s účinností od 20. dubna 2020 stanoveny výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách a zároveň byla mimořádným opatřením (č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN) ze stejného dne a se stejnou účinností nově definována výjimka ze zákazu volného pohybu osob umožňující cestovat v rámci České republiky za účelem výuky, zkoušek nebo jiných činností na vysoké škole, pro které byly výjimky opatřením stanoveny. Na tato opatření reaguje Opatření rektora č. 8/2020, které spolu s dalšími dokumenty a informacemi naleznete v systému Moggis a ve svých studentských mailech.