Prodejna skript

Prodejna skript a odborných publikací bude otevřená od května pouze ve všední dny až do začátku zimního semestru 2022, kdy bude sobotní prodej obnoven.

Blíží se termín odevzdání přihlášek k mezinárodním jazykovým zkouškám telc – červen 2022

V současné době je možné se přihlásit nejpozději do 16. 5. 2022 ke zkouškám telc jazykových úrovní A2 – B2/C1. (viz Termíny zkoušek telc pro rok 2022).  Nejbližší možný termín jazykových zkoušek telc je stanoven na červen 2022 (9. – 11.6. 2022/16. – 18.6. 2022).

Zájemci o jazykové zkoušky úrovně A1 si mohou podat přihlášku až do 18. 5. 2022.

Přihláška ZDE.

 

Důležité upozornění* všechny zkoušky telc se budou konat za dodržení a splnění následujících podmínek:

 1. přihlášený účastník zkoušek telc (dále jen „účastník“) musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídající virovému infekčnímu onemocnění nebo respiračnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, apod.)
 2. u vstupu do zkušební místnosti provede účastník dezinfekci rukou
 3. pořadatel zajistí časté větraní, rozestup účastníku v místnosti
 4. účastník nemá v daném čase nařízenou izolaci

Na základě aktuálního epidemiologického vývoje je možné, že se podmínky pro zkoušky změní.

* (změna instrukcí je možná dle aktuálního epidemiologického nařízení v červnu 2022)

Sledujte, prosím, informace na stránkách školy www.ujak.cz

 

Případní zájemci si mohou vyzkoušet modelový test, který je zdarma ke stažení na www.telc.net.

Podrobné informace získáte na: blahnikova.helena@ujak.cz

 

Děkujeme za pochopení.

Katedra cizích jazyků

AV studio UJAK otevírá dveře

Chcete se stát profesionálem ve světě médií? Udělejte první krok a zažijte výuku v praxi v profesionálním audiovizuálním studiu UJAK. V úterý 22. března od 13 do 15 hodin si můžete vyzkoušet výuku po boku studentů Univerzity Jana Amose Komenského Praha. Těšíme se na shledání s Vámi v Praze v Ostromečské 8.

Konference Problémy a otázky resocializace v současné penitenciární praxi

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Katedra speciální pedagogiky, pořádá 12. května mezinárodní konferenci na téma „Problémy a otázky resocializace v současné penitenciární praxi“. Pozvánku naleznete ZDE, přihlášku ZDE, potvrzení o převzetí pohledávky ZDE.

Nejbližší termín mezinárodních jazykových zkoušek telc – březen 2022

V současné je možné se přihlásit nejpozději do 14. 2. 2022 ke zkouškám telc jazykových úrovní A2 – B2/C1 (viz aktuálníTermíny zkoušek telc pro rok 2022).  Nejbližší termín jazykových zkoušek telc je stanoven na březen 2022 (17. – 18. 3. 2022).

Zájemci o jazykové zkoušky úrovně A1 si mohou podat přihlášku až do 16. 2. 2022.

 

Důležité upozornění** všechny zkoušky telc se budou konat za dodržení a splnění následujících podmínek:

 1. přihlášený účastník zkoušek telc (dále jen „účastník“) musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídající virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), dále se prokáže písemným dokladem s potvrzením o negativním výsledku testu na onemocnění COVID -19 (alespoň antigenní test nebo PCR test). **
 2. u vstupu do zkušební místnosti provede účastník dezinfekci rukou, bude mít respirátor
 3. pořadatel zajistí časté větraní, rozestup účastníku v místnosti
 4. účastník nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření

*Podrobnosti k bodu a) Všichni účastníci zkoušek telc musí být připraveni předložit na požádání potvrzení o absolvování testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není staršího data (48 hodin) před dnem zkoušky. Možné je předložit i potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že osoba prodělala v posledních 180 dnech COVID-19 nebo předložit certifikát MZ ČR o dokončeném očkování proti COVID-19.***

Na základě aktuálního epidemiologického vývoje je možné, že se podmínky pro zkoušky změní.

** (změna instrukcí je možná dle aktuálního epidemiologického nařízení v březnu 2022)

Sledujte, prosím, informace na stránkách školy www.ujak.cz

Případní zájemci si mohou vyzkoušet modelový test, který je zdarma ke stažení na www.telc.net.

Podrobné informace získáte na: blahnikova.helena@ujak.cz

 

Děkujeme za pochopení.

Katedra cizích jazyků

Nejbližší termín mezinárodních jazykových zkoušek telc – únor 2022

V současné je možné se přihlásit nejpozději do 14. 1. 2022 ke zkouškám telc jazykových úrovní A2 – B2/C1 (viz Termíny zkoušek telc pro rok 2022).  Nejbližší termín jazykových zkoušek telc je stanoven na únor 2022 (10. – 11. 2. 2022).

Zájemci o jazykové zkoušky úrovně A1 si mohou podat přihlášku až do 17. 1. 2022.

 

Důležité upozornění** všechny zkoušky telc se budou konat za dodržení a splnění následujících podmínek:

 1. přihlášený účastník zkoušek telc (dále jen „účastník“) musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídající virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), dále se prokáže písemným dokladem s potvrzením o negativním výsledku testu na onemocnění COVID -19 (alespoň antigenní test nebo PCR test). *
 2. u vstupu do zkušební místnosti provede účastník dezinfekci rukou, bude mít respirátor
 3. pořadatel zajistí časté větraní, rozestup účastníku v místnosti
 4. účastník nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření

*Podrobnosti k bodu a) Všichni účastníci zkoušek telc musí být připraveni předložit na požádání potvrzení o absolvování testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není staršího data (72 hodin) před dnem zkoušky. Možné je předložit i potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že osoba prodělala v posledních 180 dnech COVID-19 nebo předložit certifikát MZ ČR o dokončeném očkování proti COVID-19.***

Na základě aktuálního epidemiologického vývoje je možné, že se termín zkoušky přesune na pozdější termín.

** (změna instrukcí je možná dle aktuálního epidemiologického nařízení v roce 2022)

Sledujte, prosím, informace na stránkách školy www.ujak.cz

Případní zájemci si mohou vyzkoušet modelový test, který je zdarma ke stažení na www.telc.net.

Podrobné informace získáte na: blahnikova.helena@ujak.cz

 

Děkujeme za pochopení.

Katedra cizích jazyků

Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2022

Rektor Univerzity Jana Amose Komenského Praha vyhlásil dne 1. prosince 2021 výzvu k předkládání studentských projektů do Studentské grantové soutěže na rok 2022. Více informací naleznete ZDE.

Vyhlášení Interní grantové soutěže Univerzity Jana Amose Komenského Praha na rok 2022

Rektor Univerzity Jana Amose Komenského Praha vyhlásil dne 1. prosince 2021 výzvu k předkládání projektů do Interní grantové soutěže na rok 2022. Více informací naleznete ZDE

UJAK hluboce želí předčasného odchodu PhDr. Otakara Šoltyse, CSc.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha hluboce želí předčasného odchodu PhDr. Otakara Šoltyse, CSc., skvělého jazykovědce, sémiotika, pedagoga, kolegy a přítele. Nezapomeneme.

Seminář k problematice mezinárodních sankcí a dalším přidruženým tématům

Rektor UJAK Luboš Chaloupka a prorektor Petr Kolář se 11. října zúčastnili Semináře k problematice mezinárodních sankcí a dalším přidruženým tématům, pořádaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí ČR za účasti Finančního analytického úřadu. Mezi další témata semináře patřil nehmotný přenos technologií a zvýšení institucionální odolnosti vůči vlivovému působení cizí moci. Právě k tomuto tématu byl prezentován Protivlivový manuál pro sektor vysokých škol, který například uvádí nejčastější vlivové techniky používané ze strany cizí moci vůči jednotlivcům. Manuál coby materiál preventivní povahy přispívá k pochopení nutnosti řídit rizika vlivového působení cizí moci a předestírá způsoby, jak jim čelit. Vedení UJAK doporučuje materiály ze semináře (zveřejněné na webu MŠMT) pozornosti akademických i administrativních pracovníků univerzity.