Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Praxe a hospitace

Řízená praxe a Výběrová praxe

Učitelská praxe:

Bakalářské studium

Cílem odborné praxe je přispět k motivaci studentů ke studiu základních speciálně pedagogických disciplin a doplnit jejich  představy o úloze speciálního pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu.
Absolvování odborné praxe umožňuje studentovi využití a ověření získaných teoretických znalostí získaných v průběhu studia a praktickou přípravu na budoucí úlohu speciálního pedagoga ve zvoleném oboru.
Student si sám dle vlastního výběru zvolí místo konání praxe (smluvní a doporučená pracoviště jsou uveřejněna  na webových stránkách UJAK, na nástěnce praxe a v Kabinetu praxe SPPG).  U kombinovaného studia může být praxe vykonávána na pracovišti studenta, pokud jeho činnost souvisí s oborem studia.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter