Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Speciální pedagogika – vychovatelství

Studium Speciální pedagogiky – vychovatelství je zaměřeno především na rozvoj praktických dovedností směřujících k uplatnění ve speciálně pedagogických zařízeních a dalších institucích orientovaných na práci s handicapovanými. Neodmyslitelným základem je teoretická průprava v oblasti pedagogiky a dalších společenskovědních oborů. Absolvent získá základní znalost problematiky speciálního poradenství a je schopen samostatně analyzovat pedagogické problémy a připravovat opatření k jejich řešení. Státní závěrečná zkouška zahrnuje ústní část (Pedagogika, Psychologie, Speciální pedagogika, Etopedie nebo Psychopedie + nepovinně výběrová dobrovolná Logopedie) a obhajobu bakalářské práce. Absolvent získá titul bakalář (Bc.).

Uplatnění absolventů

  • kvalifikace pro výchovnou práci ve funkci vychovatele ve speciálních zařízeních pro děti, mládež i dospělé zvl. psychopedického a etopedického charakteru (speciální školy, speciální odborná učiliště, dětské diagnostické ústavy, ústavy sociální péče, zařízení pro výkon ústavní, resp. ochranné výchovy, doléčovací centra, terapeutické komunity, dětská krizová centra)
  • uplatnění v oblasti speciálního poradenství, v sociálních službách, ve vězeňství, v policejních složkách...

 

Typ studia Dosažený titul Forma studia Standardní doba studia Kód programu
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 7506R002


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter