Akademické poradenské centrum UJAK – Centrum podpory pro studenty se speciálními potřebami

Služby centra podpory pro studenty se speciálními potřebami jsou určeny studentům UJAK Praha se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

Služby centra zahrnují:

  • pedagogicko-psychologické poradenství
  • sociálně-právní poradenství
  • studijní a profesní poradenství určené zájemcům se speciálními potřebami o studium na UJAK Praha a studentům UJAK Praha
  • podporu při adaptaci na vysokoškolské studium
  • podporu při komunikaci s vyučujícími při zajišťování úpravy podmínek studia v souvislosti s omezeními vyplývajícími ze zdravotního postižení či znevýhodnění
  • zprostředkování služeb osobní asistence
  • zprostředkování logopedické péče
  • zajištění tlumočení do znakového jazyka
  • artikulačního tlumočení

Centrum bude v průběhu akademického roku pořádat odborné semináře určené studentům se speciálními potřebami a další akce, o kterých budou registrovaní studenti informováni.
Aby studenti mohli využít služeb centra, je třeba provést registraci.
Registraci lze provést vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním na emailovou adresu: kocurova.marie@ujak.cz

Název instituce Akademické poradenské centrum UJAK
Adresa Roháčova 63, 130 00 Praha 3 – Žižkov, místnost B303
Telefon 267 199 015 linka 158, 267 199 038
E-mail kocurova.marie@ujak.cz, klugerova.jarmila@ujak.cz
Vedoucí poradny PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.
Kontaktní osoba Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.

Konzultace je možné sjednat individuálně po předchozí domluvě (telefonicky nebo emailem).Registrační formulář.