Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Katedra Speciální pedagogiky

Roháčova 63, 130 00 Praha 3, 3. patro budova B

Na Katedře speciální pedagogiky je realizován tříletý bakalářský program.
Pracovníci katedry jsou zapojeni do výuky prezenčního i kombinovaného studia a systému celoživotního vzdělání. Vyučující jsou úzce propojeni s praxí a podílejí se na vědecko - výzkumné a publikační činnosti.

Vyučující katedry přednášejí, konzultují, vedou semináře, cvičení a praxe v programech - Speciální pedagogika - vychovatelství,  Vzdělávání dospělých, Andragogika, Sociální a mediální komunikace, Evropská hospodářskosprávní studia.
Katedra zapojuje do své činnosti celou řadou pracovníků, kteří aktivně působí v řadě odborných společností a speciálně pedagogickém terénu.
Katedra realizuje výzkumné úkoly a podílí se na řadě projektů, spolupracuje s jinými VŠ v ČR i v zahraničí. Jsou zde organizovány zahraniční výměny - mobility studentů i učitelů v rámci mezinárodního programu Erasmus +.


Chcete se dozvědět více?


Bakalářské studium

Studium Speciální pedagogiky – vychovatelství je zaměřeno především na rozvoj praktických dovedností směřujících k uplatnění ve speciálně pedagogických zařízeních a dalších institucích orientovaných na práci s handicapovanými.


Doktorské studium


Praxe a hospitace


Akademické poradenské centrum UJAK


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter