Katedra speciální pedagogiky

Roháčova 63, 130 00 Praha 3, 3. patro budova B

Na Katedře speciální pedagogiky je realizován tříletý bakalářský program Speciální pedagogika a tříletý bakalářský program Resocializační a penitenciární pedagogika. V rámci DVPP – kvalifikační vzdělávání má katedra akreditován program Studium v oblasti pedagogických věd – Speciální pedagogika, Studium pro asistenty pedagoga a DVPP – průběžné vzdělávání Arteterapie – umělecká kreativní terapie.

Pracovníci katedry jsou zapojeni do výuky prezenčního i kombinovaného studia a systému celoživotního vzdělání a jsou úzce propojeni s praxí. Podílejí se na vědecko-výzkumné a publikační činnosti. Vedou a koordinují praxi studentů, která se uskutečňuje ve smluvních zařízeních, kterými jsou špičková pracoviště u nás i ve světě. Katedra zapojuje do své činnosti celou řadou významných odborníků ze zahraničí, ze speciálně pedagogické praxe a pracovníků, kteří aktivně působí v řadě odborných společností.
Katedra realizuje výzkumné úkoly a podílí se na řadě projektů, spolupracuje s jinými VŠ v ČR i v zahraničí. Jsou zde organizovány zahraniční výměny – mobility studentů i učitelů v rámci mezinárodního programu Erasmus +.

Katedra zabezpečuje činnost Akademického poradenského centra – centra podpory pro studenty se speciálními potřebami.